Viitehinta

Mikä on viitehintajärjestelmä

Viitehintajärjestelmä on korvausjärjestelmän osa, joka säätelee samaa vaikuttavaa ainetta sisältävien lääkkeiden korvattavuutta. Viitehintajärjestelmä kattaa osan lääkevaihtoon kuuluvista valmisteista.

Mitä viitehintajärjestelmä tarkoittaa potilaalle?

Viitehintajärjestelmässä potilaan omavastuut ja korvauksien osuudet eivät ole kaikilla lääkevalmisteilla normaalien korvattavuusluokkien (35/65/100%) mukaiset. Viitehintajärjestelmässä Kelan maksama korvausosuus perustuu halvimman samaa vaikuttavaa ainetta sisältävän valmisteen hintaan. Lääkevaihdossa apteekissa tarjotaan joko halvinta tai lähes halvinta vaihtokelpoista valmistetta. Potilas voi valita lääkärin määräämän lääkkeen myös siinä tapauksessa, kun valmiste on kalliimpi kuin halvin vaihtokelpoinen valmiste. Tällöin potilas kuitenkin joutuu maksamaan omavastuun erotuksen halvimpaan valmisteeseen. Lääkäri voi kieltää lääkkeen vaihdon hoidollisin tai lääketieteellisin perustein, jolloin potilas saa täyden korvattavuuden määrätystä lääkkeestä koko sen hinnasta eikä vain viitehintaan asti.