Tutkimus ja lääketurva

Tutkimus ja lääketurva

AstraZeneca on maailmanlaajuinen biologisia lääkkeitä tuottava yritys, jonka ydinosaamista ovat tutkimus ja kehitystyö  

Globaalissa maailmassa terveydenhuollon olosuhteet muuttuvat nopeasti. Terveydenhoito on yksilöllisempää, hoidot kohdennetumpia, ja hallitukset sekä terveydenhuoltojärjestelmät vaativat taloudellisten paineiden takia terveydenhuollon ongelmiin yhä kustannustehokkaampia ratkaisuja.Tutkijat ja kaaviot

AstraZenecan tärkein tavoite on lääkevalmisteiden avulla parantaa potilaiden, heidän perheidensä, osakkaiden ja ympäröivän yhteiskunnan tilannetta. Uskomme, että avainratkaisuina ovat tieteellinen tutkimus sekä yhteistyö samoihin asioihin uskovien tahojen kanssa. AstraZenecan kokonaisstrategiassa huippuluokan innovaatiot ovat toiminnan ydinaluetta. Tutkimuksen ja kehitystyön strategia on luotu sellaiseksi, että se auttaa meitä pitämään lupauksemme niin potilaillemme, asiakkaillemme kuin osakkaillemmekin.

Painopiste reseptilääkkeissä

Omistaudumme sille, minkä osaamme parhaiten – erikoistuneiden lisäarvoa tuottavien reseptilääkkeiden löytämiseen, kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Toisin kuin laajentumaan pyrkivät kilpailijamme, me AstraZenecassa haluamme rikkoa tieteen rajoja ja kehittää lääkkeitä maailman vakavimpiin terveysongelmiin.

Kohdennettu portfolio

Näemme myös, millaisen haasteen kasvavat R&D-kustannukset ja pienenevä liikevaihto asettavat koko toimialalle. Tunnemme osaamisalueemme ja sen suurimmat mahdollisuudet. Siitä syystä haluamme keskittyä tiiviisti seuraaviin kuuteen avainalueeseen: syöpä-, infektio-, ruoansulatus- ja hengityselinsairauksiin sekä sydän- ja verisuonitauteihin ja neurotieteeseen.

Integroidut pieni- ja suurimolekyylisten valmisteiden toiminnot

Pienimolekyylisiin ja biologisiin lääkevalmisteisiin keskittyviä toimintoja ei ole jaettu pienempiin osiin. AstraZenecassa ja MedImmunella tutkimus ja tuotekehitys muodostavat yhden aidosti maailmanlaajuisen tiimin. Näin voimme hoitomuodosta riippumatta etsiä ratkaisuja täyttämättömiin lääketieteellisiin tarpeisiin.

Osaamista kaikissa lääkkeen elinkaaren vaiheissa

Investoimme tutkimus- ja tuotekehitystyöhön joka vuosi yli 4 miljardia dollaria. Merkittävä osa näistä investoinneista kohdentuu avaintoimintoihin, joten omaamme tarvittavat taidot, teknologiat ja työkalut, jotka takaavat onnistumisen lääkkeen elinkaaren kaikissa vaiheissa:

  • ennakoiva tiede
  • yksilöllinen terveydenhoito
  • kliinisten tutkimusten suunnittelu ja tulkinta
  • maksajat sekä nk. real world evidence

Toimivat yhteistyösuhteet

Tiedämme, että todellisen lisäarvon saavuttaminen edellyttää tieteenalan parhaita resursseja ja yhteistyökumppaneita, jotka uskovat samoihin tavoitteisiin. Uusien mahdollisuuksien iMed-ryhmä etsii ennakoivasti tapoja tuottaa ulkoistettuja, todistetusti toimivia hoitomuotoja, jotka voivat laajentaa yrityksen sisäisiä kehitysmahdollisuuksia. Voimme vahvistaa liiketoimintaamme luomalla osaamisemme ja resurssiemme avulla strategisia kumppanuuksia kaikentyyppisten ja -kokoisten organisaatioiden kanssa. Näin varmistamme asemamme sairauksien uraauurtavan tutkimustyön edelläkävijöinä. Lue lisää yhteistyöstä.

Panostaminen henkilöstöömme

Tutkimus ja kehitystyö perustuu ihmisiin. Siksi henkilöstö on tärkein voimavaramme. AstraZenecan tutkimus- ja tuotekehityksessä työskentelee yli 15 000 ammattilaista eri puolilla maailmaa, kahdeksassa maassa ja kolmessa maanosassa. Panostamme luovaan tiimityöhön sekä perusteltua riskinottoa edistävään työskentelykulttuuriin.