Tutkimus ja lääketurva

Uudet lääkkeet viiveettä käyttöön

Ennen kuin uusi lääke on markkinoilla, sitä on tutkittu 10-12 vuotta. Jokaisesta 10 000:sta laboratoriossa tutkitusta molekyylistä vain yksi läpäisee kaikki tutkimusvaiheet ja päätyy apteekin hyllylle. Katso lisää: AstraZeneca alkuperäislääkkeiden kehittäjänä.

Kun lääke on havaittu tutkimuksissa tehokkaaksi, turvalliseksi ja laatukriteerit täyttäväksi, sille Tutkija lasithaetaan myyntilupaa. Sen myöntää joko kansallinen viranomainen eli Lääkelaitos tai Euroopan lääkearviointivirasto (EMEA). Myyntilupa myönnetään, jos uuden lääkkeen hyöty-riski-suhde on suotuisa. AstraZeneca tekee tiivistä yhteistyötä sekä kansallisten että Euroopan lääkeviranomaisten kanssa lääkkeen koko elinkaaren aikana.

Myyntiluvan myötä valmisteelle haetaan Lääkkeiden hintalautakunnalta (Hila) kohtuullista tukkuhintaa ja korvattavuutta. Mikäli lääkettä käytetään vain sairaalassa, tukkuhintaa ja korvattavuutta ei haeta Hilasta, vaan sitä tarjotaan sairaaloiden käyttöön.

Me AstraZenecassa olemme sitoutuneet tuomaan lääkkeet markkinoille kohtuulliseen hintaan. Uudet lääkkeemme eivät ole kalliita, vaikka niiden hinta on aluksi korkea vanhempiin lääkkeisiin nähden. Lääkkeemme ovat kustannusvaikuttavia, eli lääkkeen hyödyt ja kustannukset ovat tasapainossa. Työskentelemme jatkuvasti osoittaaksemme lääkkeidemme kustannusvaikuttavuuden ja keskustelemme hintojen kohtuullisuudesta sidosryhmiemme kanssa.

Ajan myötä lääkkeen hinta laskee ja patenttisuojan päätyttyä lääkkeet päätyvät hintakilpailuun samaa lääkeainetta sisältävien valmisteiden kanssa. Tällöin lääkkeiden hinnat laskevat merkittävästi. Riittävällä patenttisuoja-ajalla turvataan uusien lääkkeiden tutkimustoiminta.

Erilaisiin hallinnollisiin toimenpiteisiin kuluu yleensä 2-3 vuotta ennen kuin uusi lääke päätyy apteekin hyllylle ja potilaiden käyttöön. Lääkkeet toimitetaan apteekkiin tarkkaan valvotun tuotanto- ja toimitusketjun kautta. AstraZeneca seuraa lääkkeen käyttöä tarkasti, jotta voidaan varmistua kaikista lääkkeen ominaisuuksista ja pitkäaikaisvaikutuksista. Potilasturva on AstraZenecalle ensisijaisen tärkeää, joten raportoimme kaikki haittavaikutukset ja laatuvirheet välittömästi.

Välitämme tietoa ja tukea monipuolisesti niin terveydenhuollon ammattilaisille kuin myös suomalaisille potilaille. Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää ja tarjota hoitoa tukevia palveluita potilaiden parhaaksi.