Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu

Olemme AstraZenecalla sitoutuneita tutkimaan, kehittämään, valmistamaan ja markkinoimaan lääkkeitä, joista on todellista hyötyä terveydenhuollossa. Se on tärkein vastuumme sekä osakkaillemme että ympäröivälle yhteiskunnalle. Onnistuneista, vastuullisesti toteutetuista lääkeinnovaatioista on hyötyä potilaille, terveydenhuollolle ja palvelemillemme yhteisöille.

Uusia lääkkeitä tarvitaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ihmiset elävät pidempään, väkimäärä kasvaa ja uusia markkinoita syntyy nopeasti. Vaikka viime vuosikymmeninä lääketieteessä onkin tehty merkittäviä läpimurtoja, on yhä olemassa monia sairauksia, joita ei pystytä hoitamaan kunnolla tai joihin ei ole tehokasta lääkettä. Samalla kun entistä paremman terveydenhoidon tarve kasvaa, toimiala kohtaa merkittäviä haasteita: tärkeiden lääkepatenttien umpeutuminen, tutkimus- ja kehitystyön tuottavuuden esteet ja hinnoittelupaineet globaalisti pienenevien terveydenhoitobudjettien takia.

Jotta voimme menestyä tässä yhä haastavammaksi muuttuvassa ympäristössä, meidän on tehtävä työtämme vieläkin paremmin ja luotava osakkaisiimme entistä vahvemmat suhteet. Liiketoimintastrategiamme keskittyy tutkimus- ja tuotekehitystyön tuottavuuden parantamiseen sekä yrityksen sisällä tehtävillä kehitystoimilla että uusien lääkkeiden jakelua nopeuttavan ulkoisen yhteistyön avulla. Lisäksi haluamme jatkaa kasvua vanhoilla, kehittyvillä ja uusilla markkinoilla ja saavuttaa osakkaiden kanssa yhteisen tavoitteemme terveydenhuollon kehittämisessä. Samaan aikaan tehostamme liiketoimintamme kaikkia osa-alueita esimerkiksi ulkoistamalla tehtäviä strategisille palveluntarjoajille.

Kaikkia näitä toimia ohjaa sitoutumisemme vastuullisuuteen, rehellisyyteen ja kestävän liiketoiminnan kehittämiseen. Näin voimme tuoda lisäarvoa osakkaillemme, ympäröivälle yhteiskunnalle ja yrityksellemme.

Vastuullisen liiketoiminnan tavoitteet

Liiketoimintatavoitteemme liittyvät läheisesti strategisiin tavoitteisiimme. Olemme tunnistaneet seuraavat kolme osa-aluetta, jotka vaativat erityishuomiota:

Terveydenhuollon saatavuus

Haluamme parantaa alipalveltujen potilassegmenttien terveydenhoitopalveluiden saatavuutta kestävällä tavalla. Jatkuva tavoitteemme on kohentaa potilaiden terveyttä ja tuoda lisäarvoa sekä osakkaillemme että omalle liiketoiminnallemme.

Ympäristö

Olemme sitoutuneet säästämään luontoa tuotteidemme elinkaaren kaikissa vaiheissa kehittämisestä ja tuotannosta valmistukseen, markkinointiin, käyttöön ja lopulta hävittämiseen.

Tasa-arvoisuus

Haluamme rakentaa osallistavan, avoimen ja luottamukseen perustuvan organisaation, jossa kaikkien työntekijöidemme taidot, tiedot ja yksilölliset kyvyt otetaan käyttöön. Haluamme saada aikaan muutoksen kolmella tärkeällä osa-alueella: johtaminen ja esimiestyö, urakehityksen ja osaamisenhallinnan läpinäkyvyys sekä työelämän haasteet.

Olemme lisäksi sitoutuneet seuraaviin teemoihin:

  • Tutkimus ja tuotekehitys: Haluamme viedä innovaatioita eteenpäin yhä nopeammin maailmanlaajuisesti kestävien tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti.
  • Myynti ja markkinointi: Noudatamme myynnin ja markkinoinnin globaaleja eettisiä standardeja, samalla kun kasvatamme liiketoimintaamme vanhoilla, kehittyvillä ja uusilla markkinoilla.
  • Potilasturvallisuus: Haluamme keskittyä potilasturvallisuuteen vahvasti kaikessa toiminnassamme minimoimalla riskit ja maksimoimalla lääkkeidemme hyödyt tutkimuksen ja tuotekehityksen aikana sekä markkinoille tuomisen jälkeen.
  • Ihmisoikeudet: Edistämme ja noudatamme ihmisarvoja johdonmukaisesti kaikessa toiminnassamme ympäri maailmaa.
  • Työntekijöiden turvallisuus, terveys ja hyvinvointi: Edistämme työntekijöidemme turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia maailmanlaajuisesti, samalla kun tuemme tehokasta työkulttuuria ja pyrimme liiketoimintatavoitteisiimme.
  • Yhteisöinvestointi: Haluamme tukea paikallisia yhteisöjä kaikkialla maailmassa terveyttä ja tiedettä edistävien yhteisöhankkeiden kautta.
  • Yhteistyö palveluntarjoajien kanssa: Teemme yhteistyötä vain sellaisten palveluntarjoajien kanssa, joiden standardit vastaavat omiamme. Samalla jatkamme liiketoiminnan tehostamista lisäämällä ulkoistamista.
     

Teoriasta käytäntöön

Yrityksemme eettiset säännöt vahvistavat sitoutumistamme rehelliseen liiketoimintaan. Niissä määritellään yhteistyön perussäännöt, jotka ohjaavat kaikkia toimiamme yritystoimintaa kehittäessämme. Soveltuvissa standardeissa ja ohjeistuksissa on lisätietoja siitä, miten korkeatasoisia sitoumuksia toteutetaan käytännössä. Vaatimustenmukaisuus on välttämätöntä kaikessa AstraZenecan toiminnassa.

Toimintamme tulevaisuudessa

Menemme yrityksenä koko ajan eteenpäin, mutta työtä on kuitenkin aina tehtävänä. Odotukset muuttuvat jatkuvasti, ja meidän on kyettävä vastaamaan niihin. Jatkamme yhteistyötä osakkaidemme kanssa ja kehitämme strategiaamme ja riskienhallintasuunnitelmaamme heiltä saadun palautteen perusteella.