Yhteiskuntavastuu

Markkinointikäytännöt

Myynti- ja markkinointikäytännöt

Maailmanlaajuisena biologisiin lääkevalmisteisiin keskittyvänä yrityksenä markkinoimme reseptilääkkeitä lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille ja lisäksi terveydenhuollon rahoituksesta vastaaville tahoille, kuten hallituksille. Keskitymme toiminnassamme varmistamaan, että lääkkeidemme turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä vastaavat henkilöt saavat asianmukaista tietoa. Näin saamme turvallisuuden valvontaa varten jatkuvaa tärkeää palautetta myös siitä, miten lääkehoitomme toimivat päivittäisessä terveydenhuollossa.

Akavario


Muuttuva maailma

Lääkäreiden työskentelytavat kuten koko toimintaympäristömmekin muuttuvat. Olemme mukauttaneet myynti- ja markkinointitoimintomme muuttuviin tilanteisiin sopiviksi ja tarjoamme lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille uudella ja erilaisella tavalla niitä tietoja, jotka auttavat heitä tekemään perusteltuja päätöksiä. Osana tätä muutosta kehitämme viestinnän tehokkuutta puhelinmyyntitiimien ja erikoistuneen asiakaspalveluhenkilöstön avulla. Lisäämme myös internetin ja muiden sähköisten medioiden käyttöä.

Samaan aikaan, vastuulliseen liiketoimintaan kohdistuvat odotukset kasvavat koko ajan. Terveydenhuollon ammattilaisten on voitava luottaa siihen, että ylläpidämme ja noudatamme korkeita eettisiä standardeja kaikessa toiminnassamme. Kaikki yhteistyösuhteemme perustuvat tähän luottamukseen.

Maailmanlaajuinen lähestymistapa

Huhtikuussa 2011 otimme käyttöön uudet ulkoisia sidosryhmäsuhteita koskevat maailmanlaajuiset käytännöt (Global Policy on External Interactions). Se auttaa meitä vastaamaan terveydenhuollon ammattilaisten muuttuviin tarpeisiin ja odotuksiin, sekä pysymään ajan tasalla kehittyvien lainopillisten ja viranomaisten laatimien vaatimusten kanssa. Ks. myös AZ Globaalit ohjeet, ulkoiset sidosryhmäsuhteet (PDF 626kb)

Uusissa käytännöissä esitetään yhtenäinen, maailmanlaajuinen lähestymistapa liiketoiminnassamme. Se varmistaa, että toimimme kaikkialla ja aina liiketoiminnassamme korkeiden standardien mukaisesti. Tämä on erityisen tärkeää liiketoimintamme kasvaessa kehittyvillä markkina-alueilla, kuten Kiinassa ja Intiassa, ja jatkaessamme panostustamme vakiintuneilla markkina-alueilla, kuten Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Yksi ja sama tavoite

Uuden käytännön tarkoituksena on varmistaa, että kaikissa terveydenhuollon ammattilaisia koskevissa toimissamme keskitymme tarjoamaan tutkimuksiin perustuvaa, luotettavaa tietoa lääkkeistämme ja vältämme kaikkia sellaisia toimia, jotka voitaisiin tulkita sopimattomaksi kannustamiseksi lääkkeiden määräämiseksi.

Siitä syystä olemme lopettaneet tietyt toimintatavat, vaikka ne yleisesti ovatkin toimialallamme yhä hyväksyttäviä. Olemme kieltäneet lahjojen antamisen terveydenhuollon ammattilaisille kaikkialla maailmassa. Tämä ei kuitenkaan koske arvoltaan vähäisiä kulttuuriesineitä tai koulutustarvikkeita. Olemme sitoutuneet tarjoamaan terveydenhuollon ammattilaisille täsmällistä tietoa lääkkeistämme eri foorumeissa, ja tarjoamme heille mahdollisuuksia saada niistä lisätietoa sekä yrityksemme työntekijöiltä että yrityksemme nimissä toimivilta terveydenhuollon ammattilaisilta. Emme kuitenkaan enää maksa lääkäreille osallistumisesta kansainvälisiin konferensseihin, vaan keskitymme sen sijaan paikallisiin koulutusmahdollisuuksiin.

Sitoutuminen muutokseen

Tiedämme, ettei saman lähestymistavan käyttäminen kaikkialla maailmassa ole helppoa, sillä liiketoimintakulttuurit ovat erilaisia eri puolilla maailmaa. Olemme kuitenkin sitoutuneita tavoitteeseemme. Olemme tarjonneet myyntitiimeillemme kattavaa koulutusta ja opastusta, koska tiedämme edessä olevista haasteista. Jokaisen on tiedettävä tarkalleen, mitä häneltä odotetaan ja mistä voi tarvittaessa saada lisätietoja ja tukea. Tulemme myös valvomaan kaikkien maailmanlaajuisten käytäntöjemme toteutumista tarkasti.

Yhteistyö sidosryhmiemme kanssa

Uusi käytäntö tuo muutoksia muillekin kuin työntekijöillemme. Asiakkaamme huomaavat eron tavassamme toimia ja olemme perustelleet myös heille, miksi olemme ottaneet uudet toimintatavat käyttöömme. Kommunikoidessamme terveydenhuollon ammattilaisten, potilaiden sekä maksajien kanssa pysymme ajan tasalla millaiseen tietoon he luottavat ja millä tavalla he haluavat saada uutta tietoa uusien toimintamallien tarjoamissa rajoissa.

Katse tulevaisuuteen

Olemme vakuuttuneita siitä, että luomme jatkossakin terveydenhuollon ammattilaisiin ja muihin sidosryhmiin vahvoja yhteistyösuhteita. Ne perustuvat siihen luottamukseen, että olemme yrityksenä sitoutuneet eettiseen liiketoimintaan.

Lue lisää kansainvälisiltä sivustoiltamme