Yhteiskuntavastuu

Tutkimusetiikka

Biologisten lääkkeiden innovaatiot muodostavat liiketoimintamme ytimen. Tutkijoillamme on yhteinen tavoite: tuoda potilaiden käyttöön uusia ja tehokkaita lääkkeitä mahdollisimman nopeasti.

Tutkija hanskat imag

Vuoden 2010 aikana muutimme tutkimus- ja tuotekehitysstrategiaamme tehostetun liiketoimintastrategiamme mukaisesti. Näin kykenemme entistä paremmin tuottamaan innovatiivisia lääkkeitä, jotka vastaavat terveydenhuollon todellisiin tarpeisiin. Keskitymme tutkimustyössämme niihin sairauksiin, joissa osaamisestamme on eniten hyötyä. Olemme luomassa tehokkaampaa ja joustavampaa toimintamallia sekä organisaatiota. Otamme käyttöön erilaisia toimintamalleja, jotka hyödyntävät uusia tutkimustuloksia ja parantavat tuottavuutta. Laajennamme menestymismahdollisuuksiamme tekemällä yhteistyötä tutkimuksen ja tuotekehityksen kaikilla osa-alueilla.

Tutkimusetiikka on AstraZenecan tärkeimpiä prioriteetteja. Haluamme varmistaa, että tutkimukseen ja kehitystyöhön tehtyjen strategisten muutosten perustana on sitoutuminen vastuulliseen innovointiin. Haluamme olla tunnettuja laadukkaasta tutkimuksesta sekä vaikeiden sairauksien eteen tekemästämme työstä. Haluamme, että meihin luotetaan jatkossakin toimintatapojemme ansiosta, erityisesti nyt, kun laajennamme tutkimustyötämme kehittyville markkinoille. Siksi olemme määrittäneet korkeatasoiset eettiset käytännöt ja noudatamme niitä kaikessa tutkimustoiminnassamme kaikkialla maailmassa.

Kaiken perustana ovat eettiset ohjeet, jotka edellyttävät, että tutkimustyötä tehdään kaikkien soveltuvien lakien ja säädösten mukaisesti. Eettisissä ohjeissa edellytetään myös bioeettisten käytäntöjen noudattamista. Niissä kuvataan AstraZenecan lain vaatimukset ylittävä sitoutuminen sekä määritetään ne eettiset standardit, käytännöt ja toimintatavat, jotka ohjaavat yrityksemme tutkimusta ja tuotekehitystä kaikkialla maailmassa. Sitoutumisemme tutkimuksen ja tuotekehityksen korkeisiin eettisiin standardeihin koskee muitakin toimintoja (maailmanlaajuisesti ja markkinointitoiminnoissamme), kuten osto- ja liiketoiminnankehitys- sekä lakiosastoa. Standardimme koskevat myös kaikkia kolmansia osapuolia, jotka toimivat yrityksemme nimissä.

Tutkimuksen ja kehitystyön strategiamuutokset tuovat merkittäviä muutoksia tutkimustoimintaan ja organisaatioiden rakenteeseen. Sitoudumme ylläpitämään korkeita eettisiä standardeja, mutta haluamme lisäksi varmistaa, että muutosten vaikutuksia henkilöstöön hallitaan vastuullisesti. Lisätietoa aiheesta yrityksen työntekijöille tarkoitetussa osiossa.

Hallinnointi ja vaatimustenmukaisuus

AstraZenecan Science Policy ja Practice Council -neuvosto koostuu eri toimintojen kokeneista R&D-johtajista. Neuvosto varmistaa, että yrityksessämme on selkeät vastuualueet koko organisaatiossa, tarjoamalla johtajuutta ja neuvoja tutkimuskäytäntöjä koskevissa kysymyksissä.

Tutkimuskomitea konsultoi AstraZenecan johtokuntaa tieteeseen perustuvan tutkimuksen sekä kehittämishankkeiden laatua ja yhtenäisyyttä koskevissa kysymyksissä. Tarvittaessa komitea tarkastelee yrityksen kohtaamia bioeettisiä kysymyksiä yhdessä ulkoisten asiantuntijoiden kanssa ja sopii asianmukaisista käytännöistä johtokunnan puolesta.

Tutkimuksen ja kehitystyön vaatimustenmukaisuutta valvovat organisaatiot varmistavat, että tutkimus- ja kehitysyhteistyöyhteisömme eri puolilla maailmaa noudattavat kaikkia soveltuvia lakeja, viranomaissäädöksiä ja yrityksen sisäisiä käytäntöjä sekä ymmärtävät niiden sisällön. Valvontaan kuuluvat R&D-liiketoimintaprosesseihin sisällytetyt jatkuvan kehityksen ohjelmat sekä koulutukset, tarkastukset ja vaatimuksenmukaisuuteen liittyvien avainriskien arvioinnit.

Sivuston sisällön on tarkastanut Bureau Veritas (helmikuu 2011).