AstraZeneca Oy – Koko vuoden 2018 tulos

Uudet lanseeraukset ja liiketoiminnan vahva suorituskyky kasvattivat koko vuoden ja etenkin viimeisen neljänneksen tulosta. Vuonna 2019 myynnin ja kiinteiden kustannusten vipuvaikutuksen ennakoidaan kasvavan edellisvuodesta.

 

Liiketoiminnan suorituskyky oli erittäin vahva viimeisellä neljänneksellä; esimerkiksi tuotemyynti kasvoi 5 % (8 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna1) 5 768 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin. Koko vuoden tuotemyynti kasvoi 4 % 21 049 miljoonaan dollariin uusien lääkkeiden2 (kasvua 81 %) ja kehittyvien markkinoiden (kasvua 12 %; 13 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) vahvan tuloksen ansiosta. Kiinan osalta myynti kasvoi 28 % (25 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Syöpälääkkeiden myynti kasvoi 50 % (49 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) vuonna 2018. Tagrisson ja Lynparzan myynnit kaksinkertaistuivat, mutta myös Imfinzin myyntiluvut olivat lupaavia. Fasenran myynti ylsi ensimmäisenä kokonaisena vuonnaan 297 miljoonaan dollariin ja kasvoi poikkeuksellisen hyvin lääkkeen lanseerausmaissa.

Osakekohtainen tulos hyötyi alhaisesta veroasteesta. Tuoteputken vahva suoritus jatkui, ja sitä koskevien tärkeiden uutisten odotetaan jatkuvan vilkkaana myös vuonna 2019.

 

Tärkeimmät talousluvut

 

Yhteenveto tuloksesta

 • Koko vuoden tuotemyynti kasvoi 4 % ja oli 21 049 miljoonaa dollaria. Uudet lääkkeet kasvattivat myyntiä 2,8 miljardia dollaria kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna. Kokonaisliikevaihto laski vuoden aikana 2 % ja oli 22 090 miljoonaa dollaria. Liikevaihtoa heikensi etenkin ulkoistamisen tuotot, jotka laskivat 55 % 1 041 miljoonaan dollariin. Ulkoistamisen tuottojen vuosittaisessa vaihtelussa heijastuu osin yhä vuonna 2017 tuloutetut MSD:n5 kanssa tehdyn Lynparza-sopimuksen alustavat ulkoistamisen tuotot (997 miljoonaa dollaria).
 • Raportoitu käyttökate laski kolmella prosenttiyksiköllä 77 %:iin. Lasku johtui osin biologisten lääkkeiden valmistuslaitoksiin liittyvistä uudelleenorganisointikuluista, vuoden 2017 alkupuoliskolla realisoituneiden tuotannon vaihtelujen vaikutuksesta sekä MSD:n kanssa tehdystä Lynparza-sopimuksesta. Ydinliiketoiminnan käyttökate laski kaksi prosenttiyksikköä ja oli 80 %.
 • Raportoidut liiketoiminnan kulut pysyivät vakaina läpi vuoden ja olivat 16 294 miljoonaa dollaria (laskua 1 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Ydinliiketoiminnan kulut kasvoivat 5 % (4 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja olivat 14 248 miljoonaa dollaria:
  • Raportoidut tuotekehityskulut kasvoivat 3 % ja olivat 5 932 miljoonaa dollaria. Luku sisältää aineettomien hyödykkeiden arvonalennustappiot, jotka olivat 539 miljoonaa dollaria (FY 2017: 101 miljoonaa dollaria) sisältäen myös MEDI0680:aa koskevan 470 miljoonan dollarin tappion. Ydinliiketoiminnan tuotekehityskulut laskivat 3 % 5 266 miljoonaan dollariin tehostamissäästöjen ja resurssien optimoinnin ansiosta.
  • Raportoidut myynnin ja hallinnon kulut laskivat 2 % (3 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja olivat 10 031 miljoonaa dollaria. Ydinliiketoiminnan myynnin ja hallinnon kulut puolestaan kasvoivat 10 % (9 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja olivat 8 651 miljoonaa dollaria, mikä heijastaa yhtiön sitoutumista uusiin lääkkeisiin sekä Kiinan-liiketoiminnan kasvua.
 • Raportoidut liiketoiminnan muut tuotot ja kulut kasvoivat 38 prosenttia 2 527 miljoonaan dollariin. Lukuun sisältyvät divestointien tuotot. Ydinliiketoiminnan muut tuotot ja kulut puolestaan kasvoivat 10 prosenttia ja olivat 2 147 miljoonaa dollaria. Raportoidun ja ydinliiketoiminnan tuloksen erotus liittyy erääseen vuoden alkupuolella käytyyn oikeuskäsittelyyn.
 • Uudelleenorganisointikulut pienenivät 697 miljoonaan dollariin (FY 2017: 807 miljoonaa dollaria). Tehostaakseen verkostonsa toimintaa edelleen yhtiö päätti vastikään sulkea kaksi Yhdysvaltojen Coloradossa sijaitsevaa biologisten lääkkeiden valmistuslaitosta. Toimenpiteeseen liittyvien kertaluonteisten uudelleenorganisointikulujen odotetaan nousevan noin 0,4 miljardiin dollariin, joista suurin osa muodostuu kassavirran ulkopuolisista kuluista. Uudelleenorganisointikuluista 0,3 miljardia dollaria on kirjattu vuodelle 2018 kyseisiin laitoksiin liittyvien varojen ja vaihto-omaisuuden arvonalennusten takia.
 • Käyttöomaisuusinvestoinnit pienenivät 1 043 miljoonaan dollariin (FY 2017: 1 326 miljoonaa dollaria).
 • Raportoitu osakekohtainen tulos laski 28 % (29 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 1,70 dollaria. Sekä raportoidun että ydinliiketoiminnan osakekohtaisen tuloksen heikentyminen aiheutui pääasiassa ulkoistamisen tuottojen ja käyttökatteen pienentymisestä.
 • Ydinliiketoiminnan osakekohtainen tulos laski 19 % 3,46 dollariin 11 %:n veroasteen suotuisasta vaikutuksesta huolimatta: saatu 245 miljoonan dollarin nettohyöty, joka aiheutui laskennallisten verojen osuuden pienentymisestä Alankomaiden tuloveroprosentin laskiessa joulukuussa 2018, paransi osakekohtaista tulosta 0,19 dollaria. Alustava 70 miljoonan dollarin tuottoarvio, joka liittyi Lynparzan nopeutettuun viranomaishyväksyntään Yhdysvalloissa käytölle BRCA-mutaation (BRCAm) aiheuttaman, pitkälle edenneen munasarjasyövän ensisijaisena ylläpitohoitona, realisoitui odotettua nopeammin.
 • Yhtiön hallitus on edelleen sitoutunut nostamaan asteittain yhtiön osinkoa. Toisen väliosingon määräksi on ilmoitettu 1,90 dollaria osakkeelta, jolloin koko vuoden osingoksi muodostuu 2,80 dollaria osakkeelta.

 

Konsernijohtaja Pascal Soriot kommentoi tulosta seuraavasti:

”AstraZenecan vuosi päättyi vahvaan neljännekseen, mikä vahvistaa, että liiketoimintamme on jälleen kasvun tiellä. Uudet lääkkeet menestyivät hyvin kaikilla terapia-alueilla, ja kehittyvillä markkinoilla myynti jatkoi edelleen kasvuaan. Vuonna 2019 tavoitteena on edelleen tehostaa tuoteputken ja liiketoiminnan suorituskykyä. Uusien lääkkeiden vahva tulos osoittaa, että kaupalliset tiimimme kykenevät tekemään uusista tuotteista suosittuja lääkkeitä.

Siirryimme äskettäin uuteen vaiheeseen strategiassamme, johon valmistauduimme tehostamalla yhtiön organisaatiorakennetta. Organisaatiomuutosten tarkoituksena on jatkaa tuotekehitystoiminnan yhdentämistä sekä tehostaa päätöksentekoa ja nopeuttaa uusien lääkkeiden lanseerausta. Tavoitteena on tehdä toimialan yhdestä kiinnostavimmista ja tuottavimmista tuoteputkista entistäkin tehokkaampi. Pyrimme myös lisäämään kaupallisten yksiköiden ja tuotekehitysorganisaation välistä yhteistyötä, jotta voimme keskittyä entistä tiiviimmin yhtiön tärkeimpiin terapia-alueisiin. Tavoitteena on entistä ketterämpi, yhteistyökykyisempi ja keskittyneempi AstraZeneca, joka on valmis kestävän kasvun vaiheeseen.

Yhtiön strategiaan ja suunnitelmiin ei toistaiseksi tehdä muutoksia, sillä odotamme myynnin kasvun ja kustannusten hallintatoimien kasvattavan liikevoittoa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että olemme tavoitteidemme mukaisella kestävän kasvun uralla ja että tuoteputkemme hyödyttää yhä useampia potilaita ympäri maailman.”

 

Liiketoiminnan kohokohdat

 • Syövänhoito: Myynti kasvoi vuoden aikana 50 % (49 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 6 028 miljoonaa dollaria. Sisältää seuraavat:
  • Tagrisso: myynti 1 860 miljoonaa dollaria, kasvua 95 % (93 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Kasvu liittyy käytön yleistymiseen EGFR:n6 T790M-mutatoituneen7 ei-pienisoluisen keuhkokarsinooman (NSCLC8) toissijaisessa hoidossa ja vuonna 2018 hyväksyttyyn käyttöön EGFR-mutatoituneen (EGFRm) NSCLC:n ensisijaisessa hoidossa uutena hoitostandardina. Vuoden 2018 tulosten perusteella Tagrisson odotetaan nousevan AstraZenecan myydyimmäksi lääkkeeksi vuonna 2019.
  • Imfinzi: myynti 633 miljoonaa dollaria (FY 2017: 19 miljoonaa dollaria). Tulokseen heijastuvat meneillään olevat lanseeraukset ei-resekoitavissa olevan levinneisyysluokan III ei-pienisoluisen keuhkokarsinooman hoidossa. Imfinzin myynti oli merkittävintä Yhdysvalloissa, ja myyntilukujen odotetaan kehittyvän suotuisasti mahdollisten muilla markkina-alueilla tapahtuvien lanseerausten myötä.
  • Lynparza: myynti 647 miljoonaa dollaria, kasvua 118 % (116 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Kasvua tukivat käytön yleistyminen munasarjasyövän hoidossa ja uudet hyväksynnät käytölle rintasyövän hoidossa. Lynparzan äskettäisen hyväksynnän Yhdysvalloissa käytölle BRCA-mutaation (BRCAm) aiheuttaman munasarjasyövän ensisijaisena ylläpitohoitona odotetaan entisestään lisäävän tuotteen käyttöä.
 • Uudet CVRM-lääkkeet9Myynti kasvoi 12 % 4 004 miljoonaan dollariin. Sisältää seuraavat:
  • Farxiga: myynti 1 391 miljoonaa dollaria, kasvua 30 %. Myynti kasvoi kehittyvillä markkinoilla 45 % (52 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 336 miljoonaa dollaria.
  • Bydureon: myynti 584 miljoonaa dollaria, kasvua 2 % (1 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Myyntiä tuki etenkin rohkaiseva Bydureon BCise -lanseeraus Yhdysvalloissa. Tuotanto-ongelmat laskivat vuoden 2018 viimeisen neljänneksen myyntiä 6 % (5 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 138 miljoonaan dollariin.
  • Brilinta: myynti 1 321 miljoonaa dollaria, kasvua 22 % (21 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Lääke jatkoi markkinoiden valtaamista akuutin sepelvaltimo-oireyhtymän ja korkeariskisen sydäninfarktin jälkihoidossa. Brilintan vuoden 2018 viimeisen neljänneksen myynti kasvoi 26 % (29 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 376 miljoonaa dollaria.
 • Hengityselinsairaudet: Myynti kasvoi 4 % (3 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 4 911 miljoonaa dollaria. Sisältää seuraavat:
  • Symbicort: myynti laski 9 % (10 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 2 561 miljoonaa dollaria kilpailupaineiden jatkuessa Yhdysvalloissa, vaikka lääkkeen markkinaosuus kasvoi. Symbicortin tulos Kiinassa kasvoi 36 % (32 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 240 miljoonaan dollariin.
  • Pulmicort: myynti kasvoi 9 % (8 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 1 286 miljoonaa dollaria.
  • Fasenra: myynti 297 miljoonaa dollaria (Q4 2018: 125 miljoonaa dollaria), eli lääke vahvisti asemaansa luokan IL-5 vaikean astman hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden keskuudessa ja kasvatti suosiotaan etenkin lanseerausmaissaan.
 • Kehittyvät markkinat: Suurin alue tuotemyynnin mukaan laskettuna, kasvua vuoden aikana 12 % (13 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 6 891 miljoonaan dollariin. Sisältää seuraavat:
  • Kiinassa myynti kasvoi 28 % (25 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 3 795 miljoonaa dollaria. Myynnin osuus Kiinassa kasvoi vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä 17 % (22 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 948 miljoonaan dollariin. Vuoden 2017 viimeiseen neljännekseen verrattuna myynti kasvoi jopa 33 % (30 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Syöpälääkkeiden koko vuoden myynti Kiinassa kasvoi 44 % (41 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 810 miljoonaan dollariin, jota tuki Tagrisson lanseeraus Kiinassa vuonna 2017. Tagrisson käyttö EGRF:n T790M-mutatoituneen ei-pienisoluisen keuhkokarsinooman toissijaisessa hoidossa lisättiin äskettäin Kiinan kansalliseen korvattavien lääkkeiden luetteloon.
  • Kiinan ulkopuolella tuotemyynti laski 3 % (kasvoi 1 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 3 096 miljoonaan dollariin, mikä johtui osin eräiden tuotteiden divestoinneista. Vuoden viimeisellä neljänneksellä myynti kuitenkin kasvoi huomattavasti divestointien vaikutusten laimentuessa: kaikilla kehittyvien markkinoiden alueilla myynti kasvoi kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna, ja Kiinan ulkopuolisten markkinoiden kokonaismyynti oli 818 miljoonaa dollaria (kasvoi 10 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Viimeisellä neljänneksellä myynti oli vahvaa myös Brasiliassa (pysyi vakaana mutta kasvoi 23 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja (Kiinan ulkopuolisella) Aasian ja Tyynenmeren alueella (kasvoi 10 %; 13 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna).

 

Organisaatiomuutokset

AstraZeneca siirtyi liiketoimintastrategiassaan äskettäin uuteen vaiheeseen, ja yhtiö ilmoitti tammikuussa 2019 organisaatiomuutoksista, joilla pyritään tukemaan tieteellistä innovointia ja yhtiön kaupallista menestystä.

Uudessa organisaatiorakenteessa tuotekehitystoiminnot kehittämisestä myöhäiseen kehitysvaiheeseen on jaettu kahteen toimintoon, jotka ovat syövänhoito (Oncology R&D) ja biologiset lääkkeet (BioPharmaceuticals R&D). Oncology R&D -toimintoa johtaa toimialalla kansainvälisesti arvostettu asiantuntija José Baselga, ja BioPharmaceuticals R&D -toiminnon johtaja on Mene Pangalos, joka aiemmin vastasi yhtiön Innovative Medicines & Early Development -yksikön toiminnasta.

Valtaosa yhtiön kaupallisista toiminnoista organisoitiin vastaavalla tavalla. Syövänhoidon kaupallisista toiminnoista vastaa edelleen Dave Fredrickson, ja biologisten lääkkeiden kaupallisen toiminnon johtajana toimii Ruud Dobber, joka aiemmin vastasi yhtiön kaupallisesta toiminnasta Pohjois-Amerikassa. Kehittyvien markkinoiden kaupallisen toiminnon johtajana jatkaa Leon Wang.

Organisaatiomuutosten tavoitteena on:

 • tehostaa keskittymistä yhtiön keskeisiin terapia-alueisiin
 • parantaa päätöksenteon ketteryyttä ja resursoinnin joustavuutta tuotekehitystoimintaa yhdentämällä
 • lisätä yhteistyötä tuotekehitysorganisaation ja kaupallisten toimintojen välillä.

Kullakin kaupallisella ja tuotekehitystoiminnolla on AstraZenecan johtoryhmässä oma edustajansa, joka raportoi suoraan konsernijohtaja Pascal Soriotille. Toimintaa on tehostettu niin, että eri toiminnot jakavat resurssit useilla eri toimialueilla, kuten biologisen ja tieteellisen perustutkimuksen sekä lääkkeiden toimituksen, valmistuksen ja IT-infrastruktuurin aloilla. Resurssien jakamisesta päätetään edelleen yhtiötasolla eri terapia-alueiden tarpeet ja yhtiön liiketoimintastrategia huomioon ottaen.

AstraZenecan siirtyessä kestävän kasvun vaiheeseen toimintojen uudelleenorganisoinnin tarkoituksena on tehdä yhtiöstä entistä ketterämpi ja yhteistyökykyisempi sekä keskittyä aiempaa tiiviimmin yhtiön keskeisiin terapia-alueisiin. Lisätietoja organisaatiomuutoksista on kohdassa Yhtiön ja liiketoiminnan kehittäminen.

 

Tuoteputken kohokohdat

Alla olevassa taulukossa on esitelty myöhäisen kehitysvaiheen tuotteiden merkittävimmät edistysaskeleet edellisen tulosjulkistuksen jälkeen:

 

Vuoden 2019 ohjaus 

Tässä osiossa yhtiö antaa ohjausluvut vuodelle 2019. Kaikki tämän osion luvut perustuvat kiinteisiin valuuttakursseihin. Ohjeistus koskee ainoastaan tuotemyyntiä ja liiketoiminnan osakekohtaista tulosta. Ohjausluvut ja ohjeistukset on laadittu olettaen, että Iso-Britannian mahdollinen ero Euroopan unionista tapahtuu hallitusti (myös sopimuksettoman eron tapauksessa) ja siten, että eron vaikutukset pysyvät ennakoiduissa rajoissa. Yhtiö on valmistautunut laajamittaisesti mahdolliseen eroon.

 

Tuotemyynti                

      

Kasvu hieman alle 10 prosenttia.         

Edellä mainitun tuotemyynnin kasvun lisäksi yhtiö ennakoi, että vuonna 2019 yhtiön tuottavuus tehostuu ja kiinteiden kustannusten vipuvaikutus kasvaa. Ydinliiketoiminnan liikevoiton ennakoidaan kasvavan nopeammin kuin tuotemyynnin siitä huolimatta, että ulkoistamisen tuottojen ja liiketoiminnan muiden tuottojen ja kulujen ennakoidaan laskevan edellisvuoteen verrattuna. Lisätietoja aiheesta on jäljempänä.

   

Ydinliiketoiminnan      

osakekohtainen tulos

 

3,50–3,70 $                                          

Liiketoiminnan veroprosentin ennakoidaan nousevan vuonna 2019 vuoden 2018 alhaisesta tasosta, minkä arvioidaan vaikuttavan myös ydinliiketoiminnan osakekohtaiseen tulokseen. Vuoden 2019 veroprosentissa (ks. jäljempänä) heijastuvat voittojen ennakoitu maantieteellinen jakautuminen sekä ulkoistukset ja divestoinnit, joiden arvioidaan toteutuvan vuoden 2019 aikana.

Liikevaihdon arvioidaan edelleen vaihtelevan vuosineljänneksittäin. AstraZeneca ei voi ohjeistaa tulevaa kehitystä numeroperusteisesti, koska olennaisia tulokseen vaikuttavia tekijöitä ei voi ennustaa luotettavasti. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi hankintaveloista aiheutuvat käyvän arvon oikaisut, aineettomien hyödykkeiden arvonalennustappiot ja oikeudellisia käsittelyitä varten tehdyt varaukset. Lisätietoja on tämän asiakirjan lopussa kohdassa Ennakoiviin lausuntoihin liittyviä huomioita.

 

Ohjeistukset vuodelle 2019

Ohjauslukujen lisäksi yhtiö antaa edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna seuraavat ohjeistukset vuodelle 2019:

 • Pitkän aikavälin kasvustrategian mukaisesti yhtiö on edelleen sitoutunut keskittymään kassavirtaa tuottaviin ja arvoa lisääviin ulkoistus-, yhteistoiminta- ja divestointitoimiin, jotka tukevat tuoteputken jatkuvaa tuottavuutta sekä yhtiön keskittymistä keskeisiin terapia-alueisiinsa. Ulkoistamisen tuottojen sekä liiketoiminnan muiden tuottojen ja kulujen ennakoidaan kuitenkin alittavan vuoden 2018 tason.
 • Ydinliiketoiminnan kulujen arvioidaan kasvavan muutaman prosentin. Vuonna 2018 yhtiö tuki erityisesti lääkkeiden lanseerausta ja myynnin kasvua Kiinassa vaikuttavin tuloksin, minkä takia tukitoimia tullaan osin jatkamaan. Yhtiö tekee investointeja kuitenkin joustavasti tilanteen mukaan.
 • Ydinliiketoiminnan liikevoiton ennakoidaan kasvavan (tuotemyyntiä nopeammin) noin 14–17 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.
 • Käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan pysyvän suhteellisen vakaalla tasolla, ja uudelleenorganisointikulujen ennakoidaan laskevan edellisvuodesta.
 • Veroprosentiksi ennakoidaan 18–22 % (FY 2018: 11 %)

 

Valuuttakurssien vaikutus

Yhtiön tilinpäätösraportti sisältää valuuttakurssien herkkyysanalyysin. Edellyttäen että vuoden 2019 helmi–joulukuun valuuttakurssit pysyvät tammikuun 2019 keskimääräisten valuuttakurssien tasolla, yhtiö arvioi tuotemyynnin ja ydinliiketoiminnan osakekohtaisen tuloksen heikentyvän muutaman prosentin vuonna 2019.

 

Vastuullisuus

AstraZenecan vastuullisuustavoitteena on tuoda tieteen saavutukset kaikkien ulottuville ja huomioida liiketoiminnan kasvattamisen, yhteiskunnallisten tarpeiden ja planeettamme kestokyvyn välinen yhteys kaikissa toiminnoissaan. Vastuullisuustavoitetta tukevat missio ja arvot, jotka ovat kiinteä osa yhtiön liiketoimintamallia. Strategian avulla pyritään varmistamaan, että lääkkeet ovat yhä laajemmin saatavilla, niiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset ja kaikessa liiketoiminnassa noudatetaan mahdollisimman tiukkoja eettisyyttä ja läpinäkyvyyttä koskevia vaatimuksia. Ajantasaiset tiedot yhtiön vastuullisuustavoitteen edistymisestä ovat tämän ilmoituksen vastuullisuutta koskevassa osiossa.

 

Huomautukset

1. Kiinteät valuuttakurssit. Luvut eivät ole yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) mukaisia, sillä niiden takia valuuttakurssien vaihteluiden aiheuttamat muutokset eivät näy raportoiduissa tuloksissa.

2. Tagrisso, Imfinzi, Lynparza, Calquence, Lumoxiti, Farxiga, Brilinta, Lokelma, Fasenra ja Bevespi. Nämä uudet lääkeaineet ovat yhtiön keskeisten terapia-alueiden ykköstuotteita ja tärkeässä asemassa yhtiön liiketoiminnan kasvun kannalta.

3. Raportoidut luvut ovat yhtiön tilinpäätöstietoja, jotka on esitetty IASB:n antamien ja Euroopan unionin hyväksymien IFRS-standardien mukaisesti.

4. Keskeiset tunnusluvut. Luvut eivät ole yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) mukaisia, sillä niitä ei raportoidun liiketaloudellisen tuloksen tavoin saa suoraan konsernin tilinpäätösraporteista. Talouden keskeiset tunnusluvut ja niiden täsmäyttäminen tilinpäätöksen tunnuslukuihin on määritetty tilinpäätösraportissa.

5. Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA; MSD Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella.

6. Epidermaalisen kasvutekijän reseptori.

7. Treoniinin (T) korvautuminen metioniinilla (M) eksonin 20 mutaation paikalla 790.

8. Ei-pienisoluinen keuhkokarsinooma.

9. Uudet sydän- ja verisuonitautien ja munuais- ja aineenvaihduntasairauksien hoitoon tarkoitetut lääkkeet sekä diabeteslääkkeet, kuten Brilinta ja Lokelma.

10. Keuhkoahtaumatauti.

11. Overall survival, kokonaiselinaika.

12. Euroopan lääkeviraston (EMA) ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevä komitea (CHMP).

13. Krooninen munuaissairaus.

14. PRIority MEdicines.

FI-5100-10-19