AstraZeneca Oy – Tulos H1 2019

Vahvana jatkunut suorituskyky tukee liiketoiminnan kestävää kasvua. 

 

Vuoden alkupuoliskolla tuotemyynti kasvoi 12 % (17 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna1) 11 183 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin. Toisella neljänneksellä tuotemyynti kasvoi 5 718 miljoonaan dollariin (kasvua 14 %; 19 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Toisen neljänneksen tulos oli erinomainen kaikilla myynti- ja terapia-alueilla:

 • Uusien lääkkeiden2 myynti jatkui vahvana ja oli 2 385 miljoonaa dollaria (kasvua 66 %; 72 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna).
 • Myynnin kasvu terapia-alueittain toisella neljänneksellä: syövänhoito kasvoi 51 % (57 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 2 167 miljoonaan dollariin, uudet CVRM-lääkkeet3 kasvoivat 9 % (13 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 1 061 miljoonaan dollariin ja hengityselinsairaudet kasvoivat 2 % (7 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 1 252 miljoonaan dollariin.
 • Myynnin kasvu alueittain toisella neljänneksellä: kehittyvillä markkinoilla myynti kasvoi yhteensä 17 % (27 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 1 947 miljoonaan dollariin. Kiinassa myynti kasvoi ennakoitua nopeammin ja oli 1 166 miljoonaa dollaria (kasvua 34 %; 44 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Yhdysvalloissa myynti kasvoi 16 % 1 877 miljoonaan dollariin, ja myös Euroopassa myynti kääntyi jälleen kasvuun (kasvua 1 %; 8 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ollen 1 047 miljoonaa dollaria. Japanissa myynti kasvoi 30 % (34 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 672 miljoonaa dollaria.

Vahvan tuloksen lisäksi tuotteiden kehittäminen edistyi hyvin, ja vuoden jälkipuoliskolla tuotekehityksen uskotaan jatkuvan poikkeuksellisen vilkkaana.

 

Tärkeimmät talousluvut

 

Yhteenveto tuloksesta

 • Tuotemyynti kasvoi vuoden alkupuoliskolla 12 % (17 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 11 183 miljoonaa dollaria.
 • Raportoitu käyttökate nousi kahdella prosenttiyksiköllä 80 %:iin osin tuotemyynnin ja valmistuksen tehostamistoimien ansiosta. Ydinliiketoiminnan käyttökate nousi yhden prosenttiyksikön ja oli 81 %.
 • Raportoidut liiketoiminnan kulut kasvoivat vuoden alkupuoliskolla 5 % (10 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 8 238 miljoonaan dollariin ja muodostivat 73 % kokonaisliikevaihdosta (H1 2018: 76 %). Ydinliiketoiminnan kulut kasvoivat 1 % (5 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 6 922 miljoonaan dollariin ja muodostivat 61 % kokonaisliikevaihdosta (H1 2018: 67 %), mikä kasvatti kiinteiden kustannusten vipuvaikutusta.
 • Raportoidut tuotekehityskulut laskivat 1 % (3 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 2 622 miljoonaan dollariin. Ydinliiketoiminnan tuotekehityskulut laskivat 2 % (kasvoivat 2 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja olivat 2 505 miljoonaa dollaria.
 • Raportoidut myynnin ja hallinnon kulut kasvoivat 9 % (14 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja olivat 5 457 miljoonaa dollaria. Ydinliiketoiminnan myynnin ja hallinnon kulut puolestaan kasvoivat 3 % (7 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja olivat 4 258 miljoonaa dollaria. Kasvu johtui pääasiassa liiketoiminnan kasvusta Kiinassa sekä uusien lääkkeiden tukemisesta.
 • Vuoden alkupuoliskolla raportoidut liiketoiminnan muut tuotot ja kulut laskivat 35 % (34 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja olivat 706 miljoonaa dollaria. Ydinliiketoiminnan muut tuotot ja kulut kasvoivat 1 % (2 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 708 miljoonaan dollariin. Toisella neljänneksellä ydinliiketoiminnan muut tuotot ja kulut laskivat 80 % ja olivat 114 miljoonaa dollaria.
 • Raportoitu käyttökate pysyi vuoden alkupuoliskolla 14 %:ssa, mutta ydinliiketoiminnan käyttökate nousi kuusi prosenttiyksikköä (viisi prosenttiyksikköä kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 27 %:iin.
 • Raportoitu osakekohtainen tulos kasvoi vuoden alkupuoliskolla 3 % (pysyi ennallaan kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 0,56 dollaria (määritetty osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla eli 1 289 miljoonan osakkeen perusteella). Ydinliiketoiminnan osakekohtainen tulos kasvoi 38 % (40 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 1,62 dollariin. Raportoidun ja ydinliiketoiminnan tuloksen erotus johtui osin eräästä vuoden 2018 alkupuolella käydystä yhtiön hyväksi ratkaistusta oikeuskäsittelystä. Yhtiön saama 346 miljoonan dollarin korvaus kirjattiin tuloksi raportoituihin liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. Lisäksi erotukseen vaikuttivat myös Lokelmaan liittyvien poistojen aloittaminen sekä vuoden 2019 toisella neljänneksellä raportoituihin myynnin ja hallinnon kuluihin tehdyt hankintaveloista aiheutuvat käyvän arvon oikaisut.
 • Raportoitu veroprosentti oli 25 % (H1 2018: 19 %) ja liiketoiminnan veroprosentti 21 % (H1 2018: 19 %). Alkuvuoden veroprosenteissa heijastuvat voittojen ennakoitu maantieteellinen jakautuminen sekä yhteistoiminnan ja divestointien vaikutukset.
 • Ensimmäinen osakekohtainen väliosinko pysyi ennallaan 0,90 dollarissa.
 • Yhtiö päivittää osin vuoden ohjausluvut jäljempänä tässä ilmoituksessa.

 

Konsernijohtaja Pascal Soriot kommentoi tulosta seuraavasti:

”Viime vuoden hyvä suorituskyky jatkui myös vuoden 2019 alkupuoliskolla, ja etenkin uudet lääkkeet vahvistivat yhtiön tulosta. Jopa viiden uuden lääkkeen uskotaan tekevän läpimurron kuluvan vuoden aikana ja siten lisäävän myyntiä sekä syövänhoidon että biologisten lääkkeiden osalta. Kehittyvillä markkinoilla, Yhdysvalloissa ja Japanissa myynnin kasvu oli vahvaa, ja myös Euroopassa myynti kääntyi takaisin kasvuun vuoden toisella neljänneksellä. Yhtiö jatkoi kestävää kasvua tukevia harkittuja investointeja etenkin kehittyvillä markkinoilla sekä lanseerausohjelmien osalta. Myös viranomaishyväksynnät Lynparzan käytölle munasarjasyövän hoidossa EU:ssa ja Japanissa sekä Breztrin ja Bevespin käytölle keuhkoahtaumataudin hoidossa Japanissa ovat osoitus tuoteputkemme tehokkuudesta.

Vuoden tuloksen ennakoidaan kasvavan, joten päivitämme vastaavasti myös tuotemyyntiä koskevia ohjauslukuja. Lisäksi sitoudumme kasvattamaan kiinteiden kustannusten vipuvaikutusta ja kassakertymää pitkällä aikavälillä.”

 

Liiketoiminnan kohokohdat

 • Syövänhoito: Myynti kasvoi vuoden alkupuoliskolla 52 % (58 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 4 059 miljoonaa dollaria. Sisältää seuraavat:
  • Tagrisso: myynti 1 414 miljoonaa dollaria, kasvua 86 % (92 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Kasvu liittyy vuonna 2018 saatuihin viranomaishyväksyntiin lääkkeen käytölle EGFR7-mutatoituneen (EGFRm) ei-pienisoluisen keuhkokarsinooman (NSCLC)8 ensisijaisessa hoidossa. Tagrisson tulos Yhdysvalloissa kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 16 % ensimmäiseen neljännekseen verrattuna osin kysynnän kasvun jatkumisen ansiosta. Japanissa myynti kasvoi 147 % (151 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 291 miljoonaa dollaria.
  • Imfinzi: myynti 633 miljoonaa dollaria, kasvua 244 % (248 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Suurin osa Imfinzin myynnistä oli peräisin Yhdysvalloista, mutta myös Euroopassa tulos kasvoi 60 miljoonaan dollariin (H1 2018: 3 miljoonaa dollaria) ja Japanissa 86 miljoonaan dollariin (H1 2018: ei myyntiä).
  • Lynparza: myynti 520 miljoonaa dollaria, kasvua 93 % (100 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Kasvua tukivat käytön yleistyminen munasarjasyövän ja rintasyövän hoidossa Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Tulosta tukivat myös kehittyvät markkinat, joilla myynti kasvoi 228 % (267 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 59 miljoonaa dollaria, sekä Japanin-myynnin kasvu 58 miljoonaan dollariin (kasvua 480 %; 490 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna).
  • Vanhemmista syöpälääkkeistä vuoden alkupuoliskolla Faslodexin myynti kasvoi 4 % (8 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 521 miljoonaan dollariin ja Iressan myynti laski 8 % (3 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 252 miljoonaan dollariin. Molempien lääkkeiden myynnin ennakoidaan heikentyvän vuoden jälkipuoliskolla, mikä johtuu osin Faslodexin rinnakkaislääkkeiden aiheuttamasta kilpailupaineesta Yhdysvalloissa sekä Kiinan keskitetyn hankintajärjestelmän vaikutuksista Iressan myyntihintaan.
  • Syövänhoidon myynti kasvoi kehittyvillä markkinoilla 40 % (52 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 1 048 miljoonaa dollaria.
 • Uudet CVRM-lääkkeet: Myynti kasvoi vuoden alkupuoliskolla 12 % (16 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 2 094 miljoonaa dollaria. Sisältää seuraavat:
  • Brilinta: myynti 737 miljoonaa dollaria, kasvua 21 % (26 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Lääkkeen käyttö lisääntyi akuutin sepelvaltimo-oireyhtymän ja korkeariskisen sydäninfarktin jälkihoidossa.
  • Farxiga: myynti 726 miljoonaa dollaria, kasvua 14 % (19 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ennen ennakoitua sydän- ja verisuonitautien hoitotulostutkimuksen (DECLARE) tulosten edellyttämää lääkkeen turvallisuustietojen päivittämistä merkittävimmillä markkinoilla.
  • Bydureon: myynti 283 miljoonaa dollaria, laskua 4 % (3 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Tulosta heikensivät tuotanto-ongelmat, jotka on sittemmin ratkaistu.
  • Uusien CVRM-lääkkeiden myynti kasvoi kehittyvillä markkinoilla 31 % (44 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 521 miljoonaa dollaria.
 • Hengityselinsairaudet: Myynti kasvoi vuoden alkupuoliskolla 5 % (10 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 2 535 miljoonaa dollaria. Sisältää seuraavat:
  • Symbicort: myynti laski 10 % (6 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 1 170 miljoonaa dollaria. Luku heijastaa lääkkeeseen Yhdysvalloissa kohdistuvia hinnoittelupaineita sekä ohjattujen markkinoiden edellyttämiä hyvityksiä. Tulosta kuitenkin osaltaan vahvisti julkisten hankintojen positiivinen kehitys Yhdysvalloissa.
  • Pulmicort: myynti kasvoi 13 % (19 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 716 miljoonaa dollaria. Suurin osa Pulmicortin myynnistä oli peräisin kehittyviltä markkinoilta. Maailmanlaajuisesti vuoden 2019 toisen neljänneksen myynti kasvoi 16 % (23 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 333 miljoonaa dollaria.
  • Imfinzi: myynti 296 miljoonaa dollaria, kasvua 244 % (249 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Uusia lääkemääräyksiä koskevien tietojen perusteella Fasenra oli raportointijaksolla yleensä suosituin uusista biologisista astmalääkkeistä markkinoilla, joilla se on vakiinnuttanut asemansa, vaikka se lanseerattiin tällaisista lääkkeistä vasta kolmantena
  • Hengityselinsairauksien myynti kasvoi kehittyvillä markkinoilla 22 % (30 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 956 miljoonaa dollaria.
 • Kehittyvät markkinat: Suurin alue tuotemyynnin mukaan laskettuna (osuus kokonaismyynnistä 35 %), kasvua 15 % (24 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 3 951 miljoonaan dollariin. Sisältää seuraavat:
  • Kiinassa myynti kasvoi vuoden alkupuoliskolla 27 % (35 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 2 408 miljoonaa dollaria. Alkuvuoden kohokohtia olivat syövänhoidon kasvu 58 % (68 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 635 miljoonaan dollariin ja uusien CVRM-lääkkeiden kasvu 72 % (83 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 218 miljoonaan dollariin.
  • Kiinan ulkopuolinen myynti kasvoi vuoden alkupuoliskolla 1 % (10 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 1 543 miljoonaa dollaria. Tulosta heikensi eräiden tuotteiden divestoinnit sekä Brasilian tilanne. Positiivista kehitystä tapahtui (Kiinan ulkopuolisella) Aasian ja Tyynenmeren alueella, jossa myynti kasvoi 569 miljoonaan dollariin (kasvua 5 %; 9 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna), sekä Venäjällä, jossa myynti oli 112 miljoonaa dollaria (kasvua 67 %; 85 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna).

 

Tuoteputken kohokohdat

Alla olevassa taulukossa on esitelty myöhäisen kehitysvaiheen tuotteiden merkittävimmät edistysaskeleet edellisen tulosjulkistuksen jälkeen:

 

Taloudelliset painopisteet ja ohjausluvut

Kaikki tämän osion luvut perustuvat kiinteisiin valuuttakursseihin. Ohjeistus koskee ainoastaan tuotemyyntiä ja ydinliiketoiminnan osakekohtaista tulosta.

Ohjausluvut ja ohjeistukset on laadittu olettaen, että Iso-Britannian mahdollinen ero Euroopan unionista tapahtuu hallitusti (myös sopimuksettoman eron tapauksessa) ja siten, että eron vaikutukset pysyvät ennakoiduissa rajoissa. Yhtiö on valmistautunut laajamittaisesti mahdolliseen eroon.

AstraZeneca ennakoi tuotemyynnin kasvun jatkuvan vahvana pitkällä aikavälillä. Lisäksi kiinteiden kustannusten vipuvaikutuksen odotetaan kasvavan, mikä puolestaan parantaa yhtiön kannattavuutta ja kassakertymää.

Tuotemyynti

Vuoden 2019 alkupuoliskon vahva tulos sekä tuotemyynnin kääntyminen takaisin kasvuun vuoden 2018 jälkipuoliskolla antavat aihetta arvioida, että yhtiön tuotemyynti kasvaa hieman yli 10 prosenttia vuonna 2019. Aiemmassa ohjeistuksessa kasvun odotettiin jäävän hieman alle 10 prosenttiin.

Ydinliiketoiminnan osakekohtainen tulos

Pitkän aikavälin kasvustrategian mukaisesti yhtiö on edelleen sitoutunut keskittymään kassavirtaa tuottavaan ja arvoa lisäävään yhteistoimintaan, joka tukee tuoteputken jatkuvaa tuottavuutta. AstraZeneca tulee myös ajoittain karsimaan tuotevalikoimaansa divestointien kautta.

Ydinliiketoiminnan osakekohtaista tulosta koskeva ohjeistus säilyy kuitenkin ennallaan 3,50–3,70 dollarissa. Tämä johtuu siitä, että yhtiö ennakoi yhteistoiminnan tuottojen ja ydinliiketoiminnan muiden tuottojen ja kulujen laskevan edellisvuoteen verrattuna.

Liikevaihdon arvioidaan edelleen vaihtelevan vuosineljänneksittäin. AstraZeneca ei voi ohjeistaa tulevaa kehitystä numeroperusteisesti, koska olennaisia tulokseen vaikuttavia tekijöitä ei voi ennustaa luotettavasti. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi hankintaveloista aiheutuvat käyvän arvon oikaisut, aineettomien hyödykkeiden arvonalennustappiot ja oikeudellisia käsittelyitä varten tehdyt varaukset. Lisätietoja on tämän asiakirjan lopussa kohdassa Ennakoiviin lausuntoihin liittyviä huomioita.

Kiinteiden kustannusten vipuvaikutus

Yhtiö ennakoi kasvattavansa kiinteiden kustannusten vipuvaikutusta pitkällä aikavälillä. Vuoden alkupuoliskon tulokset ovat kannustavia, sillä raportoitu käyttökate pysyi 14 %:ssa ja ydinliiketoiminnan käyttökate nousi kuusi prosenttiyksikköä (viisi prosenttiyksikköä kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 27 %:iin. Ydinliiketoiminnan liikevoiton ennakoidaan kasvavan (tuotemyyntiä nopeammin) noin 14–17 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Kassakertymä

Vuonna 2019 yhtiön kassakertymään vaikuttavat aiemmin toteutettuihin liiketoiminnan kehittämistoimiin liittyvät maksut; suurin osa näiden maksujen kokonaissummasta suoritettiin vuoden alkupuoliskolla. AstraZenecan liiketoiminnan nettokassavirta oli vuoden alkupuoliskolla 491 miljoonaa dollaria. Vuoden 2018 alkupuoliskolla kassavirta oli 75 miljoonaa dollaria negatiivinen.

Muut ohjeistukset

Yhtiö antaa myös seuraavat ohjeistukset vuodelle 2019:

 • Käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan pysyvän suhteellisen vakaalla tasolla, ja uudelleenorganisointikulujen ennakoidaan laskevan edellisvuoteen verrattuna.
 • Veroprosentiksi ennakoidaan 18–22 % (FY 2018: 11 %).

 

Valuuttakurssien vaikutus

Edellyttäen että valuuttakurssit pysyvät vuoden 2019 tammi–kesäkuun keskimääräisten valuuttakurssien tasolla, yhtiö arvioi tuotemyynnin ja ydinliiketoiminnan osakekohtaisen tuloksen heikentyvän muutaman prosentin vuonna 2019. Yhtiön tilinpäätösraportti sisältää myös valuuttakurssien herkkyysanalyysin.

 

Vastuullisuus

AstraZenecan vastuullisuustavoitteena on tuoda tieteen saavutukset kaikkien ulottuville ja huomioida liiketoiminnan, ihmisten ja planeettamme hyvinvoinnin välinen yhteys kaikissa toiminnassaan. Vastuullisuustavoitetta tukevat missio ja arvot, jotka ovat kiinteä osa yhtiön liiketoimintamallia. Strategian avulla pyritään varmistamaan, että terveydenhoito on yhä useamman saatavilla, yhtiön toiminnan ja lääkevalmisteiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset ja kaikessa liiketoiminnassa noudatetaan mahdollisimman tiukkoja eettisyyttä ja läpinäkyvyyttä koskevia vaatimuksia. Ajantasaiset tiedot yhtiön vastuullisuustavoitteen edistymisestä ovat tämän ilmoituksen vastuullisuutta koskevassa osiossa.

 

Huomautukset

1. Kiinteät valuuttakurssit. Luvut eivät ole yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) mukaisia, sillä niiden

takia valuuttakurssien vaihteluiden aiheuttamat muutokset eivät näy raportoiduissa tuloksissa.

2. Tagrisso, Imfinzi, Lynparza, Calquence, Farxiga, Brilinta, Lokelma, Fasenra, Bevespi ja Breztri. Nämä uudet

lääkeaineet ovat yhtiön keskeisten terapia-alueiden ykköstuotteita ja tärkeässä asemassa yhtiön liiketoiminnan

kasvun kannalta.

3. Uudet sydän- ja verisuonitautien ja munuais- ja aineenvaihduntasairauksien hoitoon tarkoitetut lääkkeet sekä

diabeteslääkkeet, kuten Brilinta ja Lokelma.

4. Raportoidut luvut ovat yhtiön tilinpäätöstietoja, jotka on esitetty IASB:n antamien ja Euroopan unionin hyväksymien

IFRS-standardien mukaisesti.

5. Keskeiset tunnusluvut. Luvut eivät ole yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) mukaisia, sillä niitä ei

raportoidun liiketaloudellisen tuloksen tavoin saa suoraan yhtiön tilinpäätösraporteista. Talouden keskeiset

tunnusluvut ja niiden täsmäyttäminen tilinpäätöksen tunnuslukuihin on määritetty tilinpäätösraportissa.

6. Osakekohtainen tulos.

7. Epidermaalisen kasvutekijän reseptori.

8. Ei-pienisoluinen keuhkokarsinooma.

9. Rintasyöpäalttiusmutaatio BRCA1/2.

10. Tyypin 2 diabetes.

11. Keuhkoahtaumatauti.

12. Sydän- ja verisuonitautien hoitotulostutkimus.

13. Pienisoluinen keuhkokarsinooma.

14. Krooninen lymfaattinen leukemia.

15. Tyypin 1 diabetes.

16. Krooninen munuaissairaus.

FI-5099-10-19