AstraZeneca Oy - Tulos H1 2018

Vuonna 2018 vahva tulos uusista lääkkeistä ja kehittyviltä markkinoilta tukee paluuta kasvun tielle

Vuoden alkupuoliskolla uusien lääkkeiden myynti kasvoi vahvasti (+75%, +69% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna1) ja kehittyvien markkinoiden tulos pysyi vahvana (+14%, +10% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Kasvua tasoitti kuitenkin Crestorin yksinoikeuksien menettäminen Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Odotusten mukaisesti tuloksen odotetaan paranevan vuoden jälkipuoliskolla, erityisesti tuotemyynnissä, jonka liikevaihto kasvaa vahvistettujen ohjauslukujen mukaan muutaman prosentin koko vuoden tasolla kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna. Tuoteputkea koskevien tärkeiden uutisten odotetaan jatkuvan vuoden loppuun asti ja sen jälkeenkin.

Tärkeimmät talousluvut

 • Tuotemyynti kasvoi 2% (laski 2% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 10,015 miljoonaa dollaria. Uudet lääkkeet4 kasvattivat myyntiä vuoden alkupuoliskolla yli 1 miljardia dollaria kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna
 • Raportoitu käyttökate laski kolmella prosenttiyksiköllä 78,6%:iin. Tämä heijasti vuoden 2017 alkupuoliskolla realisoituneiden tuotannon vaihtelujen suotuisaa vaikutusta sekä MSD:n5 kanssa tehtyä Lynparza-sopimusta. Ydinliiketoiminnan käyttökate laski kolme prosenttiyksikköä ja oli 80,0%
 • Tuottavuuden tehostamista ja kustannusten karsimista jatkettiin priorisoiduilla ja kohdennetuilla investoinneilla uusiin lääkkeisiin sekä Kiinaan tehdyillä lisäinvestoinneilla.
  • Raportoidut liiketoiminnan kulut kasvoivat 3% (laskivat 1% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja olivat 7,814 miljoonaa dollaria. Ydinliiketoiminnan kulut kasvoivat 6% (2% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja olivat 6,877 miljoonaa dollaria.
  • Raportoidut tuotekehityskulut laskivat 6% (9% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja olivat 2,641 miljoonaa dollaria. Ydinliiketoiminnan tuotekehityskulut laskivat 2% (5% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 2,558 miljoonaan dollariin tehostamissäästöjen vaikutuksesta. Raportoidut myynnin ja hallinnon kulut kasvoivat 8 % (3 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja olivat 5,008 miljoonaa dollaria. Ydinliiketoiminnan myynnin ja hallinnon kulut kasvoivat 11 % (7% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja olivat 4,154 miljoonaa dollaria.
 • Ulkoistamisen tuotot laskivat 53% (54% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja olivat 318 miljoonaa dollaria. Raportoidut liiketoiminnan muut tuotot ja kulut kasvoivat 29% (28% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja olivat 1,086 miljoonaa dollaria. Ydinliiketoiminnan muut tuotot ja kulut laskivat 27 % ja olivat 704 miljoonaa dollaria. Raportoidun ja ydinliiketoiminnan tuloksen erotus liittyy erääseen oikeuskäsittelyyn. Yhtiö arvioi merkittävien ulkoistamistoimintojen jatkuvan vuoden 2018 jälkipuoliskolla.
 • Ensimmäinen osakekohtainen väliosinko pysyi ennallaan 0,90 dollarissa.
 • Uudelleenorganisointikulut pienenivät 187 miljoonaan dollariin (H1 2017: 496 miljoonaa dollaria). Käyttöomaisuusinvestoinnit pienenivät 486 miljoonaan dollariin (H1 2017: 549 miljoonaa dollaria). Yhtiö arvioi uudelleenorganisointikulujen ja käyttöomaisuusinvestointien laskevan edelleen koko vuoden tasolla.
 • Vuoden 2018 vahvistetut ohjausluvut pysyivät ennallaan.

 

Konserninjohtaja Pascal Soriot kommentoi tulosta:

”Vuoden alkupuoliskon tulos osoitti, että olemme hyvissä asemissa palauttaaksemme yhtiön tuotemyynnin kasvun tielle vuonna 2018. Uudet lääkkeemme menestyivät hyvin ja ovat vakiinnuttaneet asemansa tuotemyynnin tärkeinä tukijoina. Näitä ovat esimerkiksi syövän hoitoon tarkoitetut Lynparza, Tagrisso ja Imfinzi, sydän- ja verisuonitautien sekä munuais- ja aineenvaihduntasairauksien hoitoon tarkoitetut Brilinta ja Farxiga sekä hengityselinsairauksien hoidossa käytettävä Fasenra. Kehittyvillä markkinoilla myyntimme kasvoi reippaasti Kiinan vetämänä.

Myös tuoteputki menestyi hyvin: Lynparza teki vahvan tuloksen munasarjasyövän ensisijaisessa hoidossa, ja Imfinzi osoitti hyötynsä varhaisvaiheen keuhkosyövän kokonaiselinajan edistämisessä. Saimme lisäksi lukuisia hyväksyntöjä, esimerkiksi hyperkalemian hoitoon tarkoitetulle Lokelmalle. AstraZenecan monipuolisen tuoteputken ja täsmällisten kaupallistamispanostusten ansiosta uskomme, että olemme pystyneet luomaan oikeat olosuhteet yhtiön palauttamiseksi kasvun tielle.”


Liiketoiminnan kohokohdat

Uudet lääkkeet kasvattivat myyntiä yli 1 miljardilla dollarilla kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna vuoden 2017 alkupuoliskoon verrattuna. Tuotemyynnin kohokohdat:

 • Syövänhoito: myynti kasvoi vuoden alkupuoliskolla 42% (37% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 2,664 miljoonaa dollaria. Sisältää seuraavat:
  • Lynparza: myynti 269 miljoonaa dollaria, kasvua 132% (124% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Kasvua tukivat käytön yleistyminen munasarjasyövän hoidossa ja uusi hyväksyntä käytölle rintasyövän hoidossa. Erittäin vahva alku Japanissa, jossa lääke lanseerattiin vuoden 2018 toisella neljänneksellä.
  • Tagrisso: myynti 760 miljoonaa dollaria, kasvua 89% (82% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Kasvu liittyy käytön yleistymiseen EGFR:n6 T790M-mutatoituneen7 ei-pienisoluisen keuhkokarsinooman (NSCLC8) toissijaisessa hoidossa ja äskettäin hyväksyttyyn käyttöön EGFR-mutatoituneen (EGFRm) ensisijaisessa hoidossa uutena hoitostandardina.
  • Imfinzi: myynti 184 miljoonaa dollaria (Q2 2018: 122 miljoonaa dollaria). Tulokseen heijastuvat meneillään olevat lanseeraukset ei-resekoitavissa olevan levinneisyysluokan III ei-pienisoluisen keuhkokarsinooman hoidossa, jossa lääkkeen käytön aloittavien uusien potilaiden määrä jatkoi kasvuaan.
 • Uudet CVRM-lääkkeet9: kasvua 12% (9% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 1,874 miljoonaan dollariin. Sisältää seuraavat:
  • Brilinta: myynti 609 miljoonaa dollaria, kasvua 23% (18% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Lääke jatkoi markkinoiden valtaamista akuutin sepelvaltimo-oireyhtymän ja korkeariskisen toimenpiteen aikaisen sydäninfarktin hoidossa.
  • Farxiga: myynti 639 miljoonaa dollaria, kasvua 40% (36% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) lääkkeen vakiinnuttaessa läpimurtoasemaansa.
  • Bydureon: myynti 294 miljoonaa dollaria, laskua 2% (3% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Rohkaiseva BCise-laitelanseeraus näkyi vuoden 2018 toisen neljänneksen myynnissä, joka kasvoi 6% (5% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 155 miljoonaa dollaria.
 • Hengitystiesairaudet: kasvua 6% (ennallaan kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 2,407 miljoonaan dollariin. Sisältää seuraavat:
  • Symbicort: myynti laski vuoden alkupuoliskolla 6% (10% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 1,306 miljoonaa dollaria kilpailupaineiden jatkuessa Yhdysvalloissa. Symbicortin tulos Yhdysvalloissa parani kuitenkin merkittävästi vuoden 2018 toisella neljänneksellä.
  • Pulmicort: myynti kasvoi vuoden alkupuoliskolla 12% (6% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 633 miljoonaa dollaria. Vuoden 2018 toisella neljänneksellä myynti kasvoi 27% (20% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 287 miljoonaa dollaria, mikä kuvasti tarjonnan normalisoitumista Kiinassa.
  • Fasenra: myynti 86 miljoonaa dollaria (Q2 2018: 65 miljoonaa dollaria), eli lääke vahvisti johtavaa asemaansa uusien biologisten astmalääkkeiden keskuudessa.
 • Kehittyvät markkinat: suurin alue tuotemyynnin mukaan laskettuna, kasvua 14% (10% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 3,424 miljoonaan dollariin. Sisältää seuraavat:
  • Kiinassa myynti kasvoi 33% (24% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 1,893 miljoonaa dollaria. Tagrisson lanseerauksen tukemana syöpälääkkeiden myynti kasvoi Kiinassa 57% (46% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 403 miljoonaa dollaria.
  • Kiinan ulkopuolella myynti laski 3% ja oli 1,531 miljoonaa dollaria. Vahvaan tulokseen vaikuttivat tuotemyyntitoiminnan myynti sekä epäsuotuisa kehitys Lähi-idässä, Afrikassa ja Venäjällä.


Tuoteputken kohokohdat

Alla olevassa taulukossa on esitelty myöhäisen kehitysvaiheen tuotteiden merkittävimmät edistysaskeleet edellisen tulosjulkistuksen jälkeen:

 

Viranomaishyväksynnät

-       Lynparza – rintasyöpä (Japani)

-       Tagrisso – keuhkosyöpä (ensisijainen hoito) (EU)

-       Imfinzi – ei-resekoitavissa oleva levinneisyysluokan III NSCLC (Japani)

-       Lokelma – hyperkalemia (USA)

Viranomaiskäsittelyssä olevat ja/tai viranomais-hyväksynnän saaneet lääkeaineet

-       Forxiga – tyypin 1 diabetes (Japani)

-       Forxiga yhdessä Onglyzan ja metformiinin kanssa käytettynä –
tyypin 2 diabetes (EU)

-       Bydureon – tyypin 2 diabetes CVOT10 (USA)

 

Tärkeimmät vaiheen III tietojen arvioinnit ja muut edistysaskeleet

-       Lynparza – munasarjasyöpä (ensisijainen hoito): etenemättömyysaikaa (PFS11 ) koskeva ensisijainen päätetapahtuma saavutettiin

-       Imfinzi – ei-resekoitavissa oleva levinneisyysluokan III NSCLC: ensisijainen kokonaiselinajan (OS12) päätetapahtuma saavutettiin

-       selumetinibi – kilpirauhassyöpä: ensisijaista päätetapahtumaa ei saavutettu

-       Bydureon BCise – tyypin 2 diabetes, uusi laite: Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitean (CHMP13) puoltava lausunto

-       Fasenra – COPD14: ensisijaisia päätetapahtumia ei saavutettu

-       lanabecestat – Alzheimerin tauti: faasi 3 -ohjelma päättynyt

 

 

Ohjausluvut

Koko vuodelle 2018 annetuissa ohjausluvuissa ei ole tapahtunut muutosta. Kaikki tämän osion luvut perustuvat kiinteisiin valuuttakursseihin. Ohjeistus koskee ainoastaan tuotemyyntiä ja ydinliiketoiminnan osakekohtaista tulosta:

Tuotemyynti

Kasvu alle 10 prosenttia.

Ydinliiketoiminnan osakekohtainen tulos

3,30 - 3,50 $

Liikevaihdon arvioidaan edelleen vaihtelevan vuosineljänneksittäin. AstraZeneca ei voi ohjeistaa tulevaa kehitystä numeroperusteisesti, koska olennaisia tulokseen vaikuttavia tekijöitä ei voi ennustaa luotettavasti. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi hankintaveloista aiheutuvat käyvän arvon oikaisut, aineettomien hyödykkeiden arvonalennustappiot ja oikeudellisia käsittelyitä varten tehdyt varaukset. Lisätietoja on tämän asiakirjan lopussa kohdassa Ennakoiviin lausuntoihin liittyviä huomioita.

Täydentävät huomautukset

Ohjauslukujen lisäksi yhtiö antaa edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna seuraavat ohjeistukset koko
vuodelle 2018:

 • Ulkoistamisen tuottojen sekä liiketoiminnan muiden tuottojen ja kulujen ennakoidaan alittavan edeltävän vuoden tason. Pitkän aikavälin kasvustrategian mukaisesti yhtiö on edelleen sitoutunut keskittymään kassavirtaa tuottaviin ja arvoa lisääviin toimintoihin, jotka tukevat tuoteputken jatkuvaa tuottavuutta. Yhtiö on lisäksi sitoutunut jatkamaan ydinliiketoimintaansa kuulumattomien toimintojen myyntiä ja lisäämään panostuksia kolmella tärkeimmällä terapia-alueellaan.
 • Ydinliiketoiminnan tuotekehityskulujen arvioidaan säilyvän ennallaan tai laskevan muutamia prosentteja vuonna 2018. Arvio sisältää MSD-yhteistyöhön liittyvien kehityskustannusten suotuisan vaikutuksen.
 • Yhtiö pyrkii edelleen vähentämään operatiivisia kustannuksia ja infrastruktuuriin liittyviä kuluja. Ydinliiketoiminnan myynnin ja hallinnon kulujen arvioidaan kasvavan alle 10 prosenttia vuonna 2018. Mahdollinen kasvu liittyy lääkkeiden, kuten syövän hoitoon tarkoitetun Imfinzin sekä hengityselinsairauksien hoitoon tarkoitetun Fasenran, lanseerausten tukemiseen ja Kiinaan tehtäviin lisäinvestointeihin. Lisäksi yhtiö arvioi uudelleenorganisointikulujen ja käyttöomaisuusinvestointien laskevan vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna.
 • Veroprosentiksi ennakoidaan 16–20% (FY 2017: 14 %).

 

Valuuttakurssien vaikutus

Pelkästään vuoden 2018 ensimmäisten kuuden kuukauden keskimääräisten valuuttakurssien ja kurssivaihteluihin liittyvien julkaistujen herkkyystietojen perusteella yhtiö arvioi tuotemyynnin liikevaihdon ja ydinliiketoiminnan osakekohtaisen tuloksen kasvavan muutaman prosentin vuonna 2018 valuuttakurssien vaihtelun myötä. Tietoja valuuttakurssien vaikutuksesta on tilinpäätösraportissa.


Vastuullisuus

AstraZeneca on sitoutunut toimimaan arvostettuna ja luotettavana kumppanina sidosryhmilleen pitkällä aikavälillä. Vahvan liiketoiminnan ylläpitäminen sekä oikeudenmukaisemman, turvallisemman ja terveemmän maailman edistäminen liittyvät selkeästi toisiinsa. AstraZeneca pyrkii laajentamaan tieteen rajoja ja edistämään vastuullisesti terveyttä sekä parantamaan eri puolella maailmaa asuvien potilaiden elämänlaatua.

AstraZenecan vastuullisuustavoitteena on tuoda tieteen saavutukset kaikkien ulottuville ja huomioida liiketoiminnan kasvattamisen, yhteiskunnallisten tarpeiden ja planeettamme kestokyvyn välinen yhteys kaikissa toiminnoissaan. Vastuullisuustavoitetta tukevat missio ja arvot, jotka ovat kiinteä osa yhtiön liiketoimintamallia. Strategian avulla pyritään varmistamaan, että lääkkeet ovat yhä laajemmin saatavilla, niiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset ja kaikessa liiketoiminnassa noudatetaan mahdollisimman tiukkoja eettisyyttä ja läpinäkyvyyttä koskevia vaatimuksia.

 

Huomautukset

1.     Kiinteät valuuttakurssit. Luvut eivät ole yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) mukaisia, sillä niiden takia valuuttakurssien vaihteluiden aiheuttamat muutokset eivät näy raportoiduissa tuloksissa.

2.     Raportoidut luvut ovat IFRS-standardien mukaan esitetyt yhtiön taloudelliset tulokset.

3.     Keskeiset tunnusluvut. Luvut eivät ole yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) mukaisia, sillä niitä ei raportoidun liiketaloudellisen tuloksen tavoin saa suoraan konsernin tilinpäätösraporteista. Talouden keskeiset tunnusluvut ja niiden täsmäyttäminen tilinpäätöksen tunnuslukuihin on määritetty tilinpäätösraportissa.

4.     Lynparza, Tagrisso, Imfinzi, Calquence, Brilinta, Farxiga, Lokelma, Bevespi ja Fasenra.

5.     Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA; MSD Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella.

6.     Epidermaalisen kasvutekijän reseptori.

7.     Treoniinin (T) korvautuminen metioniinilla (M) eksonin 20 mutaation paikalla 790.

8.     Ei-pienisoluinen keuhkokarsinooma.

9.     Uudet sydän- ja verisuonitautien sekä munuais- ja aineenvaihduntasairauksien hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten Brilinta, diabeteslääkkeet ja Lokelma.

10.  Sydän- ja verisuonitautien hoitotulostutkimus.

11.  Progression-free survival, etenemättömyysaika.

12.  Overall survival, kokonaiselinaika.

13.  Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevä komitea, Euroopan lääkeviraston (EMA) lääkevalmistekomitea.

14.  Keuhkoahtaumatauti.

Tässä esitelty tulos koskee kuuden kuukauden tarkastelujaksoa 30.6.2018 asti (vuoden alkupuolisko, H1 2018) sekä kolmen kuukauden tarkastelujaksoa 30.6.2018 asti (toinen vuosineljännes, Q2 2018) edellisvuoden vastaaviin jaksoihin (H1 2017 ja Q2 2017) verrattuna, ellei toisin ole mainittu. Kaikki tilinpäätösraportin kommentit liittyvät vuoden alkupuoliskoon, ellei toisin ole mainittu.

FI-4020-11-18