AstraZeneca PLC – Koko vuoden 2019 tulos

Merkittäviä innovaatioita potilaille vuonna 2019; strateginen muutos kiihtyy.

 

AstraZenecan liikevaihto kasvoi vahvasti vuoden aikana. Kasvua tukivat uusien lääkkeiden1 lanseeraus sekä tuoteputken vahvan suorituksen jatkuminen lukuisine hyväksyntöineen ja tietojen arviointeineen. Näiden kehityssuuntien odotetaan jatkuvan vuonna 2020 yhdistettynä tuloksen ja kassakertymän kasvuun. Keskittymällä potilaisiin ja tieteelliseen tutkimukseen yhtiö etenee johdonmukaisesti kohti strategisten tavoitteidensa saavuttamista.

Koko vuoden tuotemyynti kasvoi 12 % (15 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna2) 23 565 miljoonaan dollariin. Neljännellä vuosineljänneksellä tuotemyynti kasvoi 6 250 miljoonaan dollariin (kasvua 8 %, 9 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Kaikilla kolmella terapia-alueella ja jokaisella myyntialueella oli vuosineljänneksen ja koko vuoden aikana kasvua kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna. Vuoden kohokohtia olivat seuraavat:

 • Uusien lääkkeiden myynti kasvoi 59 % (62 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 9 906 miljoonaan dollariin uusien lääkkeiden myynnin kasvaessa kehittyvillä markkinoilla 75 % (84 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 1 865 miljoonaan dollariin. Uusien lääkkeiden osuus kokonaistuotemyynnistä oli 42 % (FY 2018: 30 %).
 • Myynnin kasvu terapia-alueittain: syövänhoito kasvoi 44 % (47 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 8 667 miljoonaan dollariin, uudet CVRM-lääkkeet3 9 % (12 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 4 376 miljoonaan dollariin ja hengityselinsairaudet 10 % (13 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 5 391 miljoonaan dollariin.
 • Noin puolet vuoden tuotemyynnistä koostui ensi kertaa erikoissairaanhoidon lääkkeistä.4   
 • Myynnin kasvu alueittain: kehittyvillä markkinoilla myynti kasvoi yhteensä 18 % (24 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 8 165 miljoonaan dollariin. Kiinassa myynti kasvoi 29 % (35 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna). Vuosineljänneksen myynti kasvoi Kiinassa 25 % (28 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 1 189 miljoonaan dollariin. Yhdysvalloissa koko vuoden myynti kasvoi 13 % 7 747 miljoonaan dollariin. Euroopassa koko vuoden myynti laski 2 % (kasvua 2 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 4 350 miljoonaan dollariin. Japanissa myynti kasvoi 27 % (26 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 2 548 miljoonaan dollariin.

Konsernijohtaja Pascal Soriot kommentoi tulosta seuraavasti:

”Saavutimme merkittävää edistystä strategiamme mukaisesti ensimmäisenä kokonaisena kasvu-uralle paluumme jälkeisenä vuonna. Uusien lääkkeiden ja kehittyvien markkinoiden tulokset toivat mukanaan myös hyviä uutisia potilaille, viimeisimpänä viranomaishyväksynnät Enhertulle rintasyövän hoitoon ja Calquencelle leukemian hoitoon. Yhteistyömme eteni niin ikään suunnitellusti, mukaan lukien yhteistyö Daiichi Sankyon kanssa, minkä lisäksi Kiinassa saatiin vuoden lopussa useita viranomaishyväksyntöjä uusille lääkkeille, kuten munasarjasyövän ensivaiheen hoitoon tarkoitettu Lynparza.

Vuodesta 2020 odotetaan toista perättäistä kasvun vuotta vahvan tiimin luotsaamalle AstraZenecalle. Yhtiömme on löytämässä entistä paremman tasapainon sekä alueellisesti että valmistamiemme lääkkeiden näkökulmasta. Tämä muutos on jälleen yksi askel kohti kiinteiden kustannusten vipuvaikutuksen ja kassakertymän parantamista. Kun tehostamme sitoutumistamme ilmastonmuutosta ja hiilestä irtautumista koskevien pitkän aikavälin tavoitteidemme saavuttamiseen, jatkamme samalla tieteelliseen tutkimukseen ja potilaisiin keskittyvän strategian toteuttamista.”

 

Ohjaus

Yhtiö antaa vuodelle 2020 kiinteisiin valuuttakursseihin perustuvat ohjausluvut. Yhtiön antamat ohjausluvut koskevat

 • kokonaisliikevaihtoa sisältäen tuotemyynnin ja yhteistoiminnan tuotot
 • ydinliiketoiminnan osakekohtaista tulosta.

Aiemmat ohjausluvut koskivat tuotemyyntiä ja ydinliiketoiminnan osakekohtaista tulosta. Muutos kokonaisliikevaihtoa ja ydinliiketoiminnan osakekohtaista tulosta koskevaan ohjeistukseen heijastaa yhteistoiminnan tuottojen muuttuvaa luonnetta ja kasvavaa strategista vaikutusta. Yhteistoiminnan tuotot muodostuvat pääasiassa tämänhetkisen yhteistoiminnan potentiaalisista tuotoista seuraavasti:

 • osuudesta Enhertun (trastutsumabi-derukstekaani) myyntikatteesta useilla markkinoilla, joilla kyseisen myynnin tulouttaa Daiichi Sankyo Company, Limited (Daiichi Sankyo)
 • osuudesta roksadustaatin myyntikatteesta Kiinassa, jossa myynnin tulouttaa FibroGen Inc. (FibroGen)8
 • alustavasta tuottoarviosta koskien Lynparza- ja selumetinibiyhteistyötä MSD:n9 kanssa
 • muista markkinoiduista ja tuoteputkessa olevista lääkkeistä saatavista pienemmistä alustavista ja rojaltituotoista

Kaikessa ohjauksessa oletetaan Kiinan epäsuotuisan vaikutuksen jatkuvan joitakin kuukausia viimeaikaisen uuden koronavirusepidemian (Covid-19) vuoksi. Yhtiö seuraa epidemian kehitystä tarkasti ja arvioi päivittävänsä ohjausluvut vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä.

Covid-19-pandemian vaikutuksesta riippuen kokonaisliikevaihdon odotetaan kasvavan hieman alle 10 prosentista hieman yli 10 prosenttiin. Ydinliiketoiminnan osakekohtaisen tuloksen arvioidaan kasvavan 14–19 prosenttia.

Liikevaihdon arvioidaan edelleen vaihtelevan vuosineljänneksittäin. AstraZeneca ei voi ohjeistaa tulevaa kehitystä numeroperusteisesti, koska olennaisia tulokseen vaikuttavia tekijöitä ei voi ennustaa luotettavasti. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi hankintaveloista aiheutuvat käyvän arvon oikaisut, aineettomien hyödykkeiden arvonalennustappiot ja oikeudellisia käsittelyitä varten tehdyt varaukset. Lisätietoja on tämän asiakirjan lopussa kohdassa Ennakoiviin lausuntoihin liittyviä huomioita.

 

Ohjeistukset

Yhtiö antaa myös seuraavat ohjeistukset vuodelle 2020 kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna:

 • Yhtiö keskittyy parantamaan kiinteiden kustannusten vipuvaikutusta.
 • Veroprosentiksi ennakoidaan 18–22 %. Veroprosentin vuosineljänneksittäisen vaihtelun odotetaan jatkuvan.
 • Käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan pysyvän suhteellisen vakaalla tasolla edellisvuoteen verrattuna.

 

Valuuttakurssien vaikutus

Edellyttäen, että vuoden 2020 helmi–joulukuun valuuttakurssit pysyvät tammikuun 2020 keskimääräisten valuuttakurssien tasolla, yhtiö arvioi vaikutuksen olevan neutraali kokonaisliikevaihdon osalta ja ydinliiketoiminnan osakekohtaisen tuloksen heikentyvän muutamalla prosentilla edellisvuodesta. Yhtiön tilinpäätösraportti sisältää myös valuuttakurssien herkkyysanalyysin.

 

Yhteenveto tuloksesta

 • Koko vuoden tuotemyynti kasvoi 12 % (15 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 23 565 miljoonaa dollaria uusien lääkkeiden ja kehittyvien markkinoiden hyvän tuloksen vauhdittamana.
 • Raportoitu käyttökate nousi vuoden aikana kolmella prosenttiyksiköllä (kahdella prosenttiyksiköllä kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 79 %:iin osin myynnin tehostamistoimien ansiosta. Ydinliiketoiminnan käyttökate pysyi vakaana 80 %:ssa. Hyvä tulos saavutettiin huolimatta Epanovan osalta tehdystä vaihto-omaisuuteen ja toimitukseen liittyvien kulujen 115 miljoonan dollarin varauksesta, joka kirjattiin raportoituihin ja ydinliiketoiminnan myyntiä vastaaviin kuluihin.
 • Raportoidut liiketoiminnan kulut kasvoivat vuoden aikana 11 % (14 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 18 080 miljoonaan dollariin ja muodostivat 74 % kokonaisliikevaihdosta (FY 2018: 74 %); nousu selittyy osin aiempaa suuremmilla aineettomien hyödykkeiden arvonalennuksilla. Ydinliiketoiminnan kulut kasvoivat 4 % (7 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 14 748 miljoonaan dollariin ja muodostivat 60 % kokonaisliikevaihdosta (FY 2018: 64 %); kulujen kasvu liittyi investointeihin, jotka kohdistuivat uusien lääkkeiden lanseerauksiin ja kehittyviin markkinoihin.
 • Raportoitu liikevoittoprosentti laski vuoden aikana kolmella prosenttiyksiköllä (neljällä prosenttiyksiköllä kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 12 %:iin. Ydinliiketoiminnan liikevoittoprosentti nousi yhdellä prosenttiyksiköllä 26 %:iin (pysyen ennallaan kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna).
 • Raportoitu osakekohtainen tulos laski vuoden aikana 40 % (44 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 1,03 dollaria (määritetty osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla eli 1 301 miljoonan osakkeen perusteella). Ydinliiketoiminnan osakekohtainen tulos kasvoi 1 % (pysyi ennallaan kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 3,50 dollaria.
 • Yhtiön hallitus on edelleen sitoutunut nostamaan asteittain yhtiön osinkoa. Toisen väliosingon määräksi on ilmoitettu 1,90 dollaria osakkeelta, jolloin koko vuoden osingoksi muodostuu 2,80 dollaria osakkeelta.

 

Liiketoiminnan kohokohdat

 • Syövänhoito: Myynti kasvoi vuoden aikana 44 % (47 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 8 667 miljoonaa dollaria. Sisältää seuraavat:

Taulukko 1: Syövänhoidon myynnin yhteenveto

Syövänhoidon vahva tulos hyötyi edelleen uusista lääkkeistä, kuten Tagrisso, Lynparza ja Imfinzi. Calquencen ja Enhertun äskettäisten viranomaishyväksyntöjen odotetaan vaikuttavan myönteisesti kokonaisliikevaihdon kasvuun vuonna 2020.

Vanhojen syövänhoitoon tarkoitettujen lääkkeiden tulokseen vuoden aikana sisältyi Faslodexin myynnin 13 %:n lasku (11 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 892 miljoonaan dollariin. Neljännellä vuosineljänneksellä Faslodexin myynti laski 39 % (38 % valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 166 miljoonaa dollaria. Nämä tuloslaskut selittyvät useiden geneeristen Faslodex-lääkkeiden lanseerauksella Yhdysvalloissa vuonna 2019. Iressan myynti laski niin ikään vuoden aikana 18 % (15 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 423 miljoonaan dollariin ja viimeisen vuosineljänneksen aikana 29 % (28% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 80 miljoonaan dollariin; Iressa oli vuoden aikana yhä mukana Kiinan volyymipohjaisessa hankintaohjelmassa. Yhtiö arvioi molempien lääkkeiden myynnin laskevan edelleen.

Syövänhoidon myynti kasvoi kehittyvillä markkinoilla 45 % (52 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 2 211 miljoonaa dollaria.

 • Uudet CVRM-lääkkeet: Myynti kasvoi vuoden aikana 9 % (12 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 4 376 miljoonaa dollaria. Sisältää seuraavat:

Taulukko 2: Uusien CVRM-lääkkeiden myynnin yhteenveto

Yhtiö raportoi myöhemmin roksadustaatin myynnistä osana kokonaisliikevaihtoa. Uusien CVRM-lääkkeiden myynti kasvoi kehittyvillä markkinoilla 33 % (41 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 1 133 miljoonaa dollaria.

 • Hengityselinsairaudet: Myynti kasvoi vuoden aikana 10 % (13 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 5 391 miljoonaa dollaria. Sisältää seuraavat:

Taulukko 3: Hengityselinsairauksien myynnin yhteenveto

Hengityselinsairauksien myynti kasvoi kehittyvillä markkinoilla 21 % (27 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 1 987 miljoonaa dollaria.

 • Kehittyvät markkinat: Suurin alue tuotemyynnin mukaan laskettuna (osuus kokonaismyynnistä 35 %), kasvua 18 % (24 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 8 165 miljoonaan dollariin. Sisältää seuraavat:
  • Kiinassa myynti kasvoi 29 % (35 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 4 880 miljoonaa dollaria.
  • Kiinan ulkopuolinen myynti kasvoi 6 % (12 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 3 285 miljoonaa dollaria.

 

Yhteenveto vastuullisuuden toteutumisesta

Seuraavassa selostetaan viimeisin kehitys ja edistyminen yhtiön vastuullisuustavoitteen painopistealueilla:

 • Terveydenhuollon saatavuus: yhtiö ilmoitti, että sen käynnistämä nuorten terveysohjelma (Young Health Programme, YHP) tekee yhteistyötä UNICEFIN10 kanssa tarttumattomien tautien ehkäisemiseksi nuorten keskuudessa. AstraZeneca ja UNICEF tekevät yhteistyötä hankkeissa, jotka tavoittavat yli viisi miljoonaa nuorta, joissa koulutetaan noin 1 000 nuorisoasiamiestä ja jotka mahdollisesti auttavat muokkaamaan julkisen sektorin toimintalinjoja ympäri maailman seuraavien kuuden vuoden aikana.
 • Ympäristönsuojelu: AstraZeneca julkisti äskettäin kunnianhimoisen ohjelman, jonka tavoitteena on globaalien toimintojen hiilipäästöttömyys vuoteen 2025 mennessä ja hiilinegatiivinen arvoketju vuoteen 2030 mennessä. Strategiassa esitetään suunnitelmat hiilestä irtautumiseksi yli vuosikymmenen aikajänteellä. Vuonna 2019 ympäristötutkimus- ja mediakonserni Corporate Knights sijoitti yhtiön 56. sijalle maailman vastuullisimpien yritysten joukossa sekä toiseksi biolääkealan yritysten joukossa.
 • Etiikka ja läpinäkyvyys: riippumaton arviointielin Hampton-Alexander, joka tukee naisten edustuksen parantamista hallitustasolla ja kahden sitä alemman tason johtotehtävissä, julkaisi äskettäin viimeisimmän katsauksensa. Katsauksen FTSE 100 -listalla AstraZeneca nousi vuonna 2019 kuudennelle sijalle vuoden 2018 seitsemänneltä sijalta naisten osuudessa johdon kolmella ylimmällä tasolla.

 

Huomautukset

1. Tagrisso, Imfinzi, Lynparza, Calquence, Farxiga, Brilinta, Lokelma, Fasenra, Bevespi ja Breztri. Nämä uudet lääkeaineet ovat yhtiön keskeisten terapia-alueiden ykköstuotteita ja tärkeässä asemassa yhtiön liiketoiminnan kasvun kannalta. Enhertu ja roksadustaatti lisätään tähän listaan myöhemmin.

2. Kiinteät valuuttakurssit. Luvut eivät ole yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) mukaisia, sillä niiden takia valuuttakurssien vaihteluiden aiheuttamat muutokset eivät näy raportoiduissa tuloksissa.

3. Uudet sydän- ja verisuonitautien ja munuais- ja aineenvaihduntasairauksien hoitoon tarkoitetut lääkkeet sekä diabeteslääkkeet, kuten Brilinta ja Lokelma. Roksadustaatti lisätään tähän listaan myöhemmin.

4. Erikoissairaanhoidon lääkkeitä ovat kaikki syövänhoitolääkkeet, Brilinta, Lokelma ja Fasenra.

5. Raportoidut luvut ovat yhtiön tilinpäätöstietoja, jotka on esitetty IASB:n antamien ja Euroopan unionin hyväksymien IFRS-standardien mukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta ei ole vielä ilmoittanut IFRS-hyväksymisprosessistaan, ja sen odotetaan jatkavan EU:n hyväksymisprosessin seuraamista lähitulevaisuudessa.

6. Keskeiset tunnusluvut. Luvut eivät ole yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) mukaisia, sillä niitä ei raportoidun liiketaloudellisen tuloksen tavoin saa suoraan konsernin tilinpäätösraporteista. Talouden keskeiset tunnusluvut ja niiden täsmäyttäminen tilinpäätöksen tunnuslukuihin on määritetty tilinpäätösraportissa.

7. Osakekohtainen tulos (EPS).

8. FibroGen ja AstraZeneca tekevät yhteistyötä roksadustaatin kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi Yhdysvalloissa, Kiinassa ja muilla globaaleilla markkinoilla. FibroGen ja Astellas Pharma Inc. (Astellas) tekevät yhteistyötä roksadustaatin kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi muun muassa Japanissa, Euroopassa, Itsenäisten valtioiden yhteisössä, Lähi-idässä ja Etelä-Afrikassa.

9. Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA; MSD Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella.

10. United Nations International Children’s Emergency Fund (Yhdistyneiden Kansakuntien lastenavun rahasto).

FI-6213-10-20