AstraZeneca PLC – Tulos H1 2020

Vahva tulos pandemian aikana; mukana COVID-19:n vastaisessa taistelussa

 

AstraZenecan ensisijainen tavoite myös globaalin COVID-19-pandemian aikana on lääkkeiden turvallinen toimittaminen miljoonille potilaille. Liikevaihto, voitto ja kassavirta jatkoivat kasvua vuoden alkupuoliskolla. Tulosta tukivat menestyksekkäät uusien lääkkeiden1 lanseeraukset sekä tuoteputken hyvin jatkunut kehitys. Yhtiön toiminnan painopiste – kasvua innovaatioiden kautta – on suunniteltu tukemaan näiden suuntausten jatkumista.

 

Konsernijohtaja Pascal Soriot kommentoi tulosta:

”Haluan kiittää kollegoitani ympäri maailmaa vuoden alkupuoliskon vahvasta tuloksesta, liikevaihdon kasvun jatkumisesta sekä kannattavuuden ja kassakertymän parantamisesta. Erityisen ilahtunut olen kehittyvien markkinoiden voimakkaasta kasvusta ja uusien lääkkeidemme menestyksestä. Tuoteputken vahva suoritus jatkui, kohokohtina Tagrisson ja Farxigan hyvin edenneet kliiniset lääketutkimukset. Olemme myös tyytyväisiä Daiichi Sankyon kanssa Enhertun kehittämisessä tekemäämme uuteen yhteistyöhön, joka entisestään vahvistaa laajenevaa syövänhoidon valikoimaamme.

Lisäksi yhtiömme on saavuttanut merkittävää edistystä rokotteen kehittämisessä COVID-19 tautia vastaan ja valmistautuu toimittamaan yli kaksi miljardia AZD1222-annosta. Olemme myös nopeuttaneet monoklonaalisten vasta-aineidemme kehitystä ja käynnistäneet uusia tutkimuksia Calquencen ja Farxigan käytöstä viruksesta kärsivien potilaiden hoidossa.

Vaikka vuosineljännesten tuloksessa on vastaisuudessakin odotettavissa vaihtelua, strategiamme jatkaminen saa meidät luottavaisiksi tulevaisuuden suhteen. Annamme edelleen koko vuoden ohjausluvut, joiden taustalla on keskittyminen kaupalliseen toteutukseen sekä jännittävä uusien lääkkeiden tuoteputki.”

 

Taloudellinen tulos

Taulukko 1: Yhteenveto tuloksesta

Kokonaisliikevaihtoa koski vain yksi vaatimaton käyttöomaisuuteen liittyvä etu, mikä kuvastaa meneillään olevan COVID-19-pandemian vaikutusta vuoden alkupuoliskolla.

Kokonaisliikevaihto kasvoi vuoden alkupuoliskolla 12 % (14 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 12 629 miljoonaan dollariin. Kasvua oli kaikilla kolmella terapia-alueella7 ja jokaisella liiketoiminta-alueella. Kokonaisliikevaihdon kohokohtia:

 • Uusien lääkkeiden myynti kasvoi 42 % (45 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 6 353 miljoonaan dollariin uusien lääkkeiden myynnin kasvaessa kehittyvillä markkinoilla 71 % (79 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 1 406 miljoonaan dollariin. Nämä lääkkeet muodostivat 50 % kokonaisliikevaihdosta (H1 2019: 40 %).
 • Myynnin kasvu terapia-alueittain: Syövänhoito kasvoi 28 % (31 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 5 324 miljoonaan dollariin, uudet CVRM-lääkkeet8 8 % (11 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 2 265 miljoonaan dollariin ja hengityselinsairaudet ja immunologia 5 % (7 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 2 676 miljoonaan dollariin. Hengityselinsairauksien ja immunologian 1 122 miljoonan dollarin liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 11 % (8 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna), mikä heijastaa COVID-19-pandemian vaikutusta Pulmicortin myyntiin Kiinassa.
 • Kasvua jokaisella alueella: myynti kasvoi kehittyvillä markkinoilla 9 % (15 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 4 329 miljoonaan dollariin ja Kiinassa 10 % (14 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 2 659 miljoonaan dollariin. Kiinan myynti kasvoi toisella vuosineljänneksellä 7 % (12 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 1 243 miljoonaan dollariin. Kokonaisliikevaihto kasvoi Yhdysvalloissa vuoden alkupuoliskolla 13 % 4 177 miljoonaan dollariin ja Euroopassa 17 % (20 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 2 447 miljoonaan dollariin.

 

COVID-19

Aiemmassa tulostiedotteessamme listattujen lukuisten toimenpiteiden lisäksi yhtiö on käynnistänyt tutkimushankkeita uusien SARS-CoV-2-virukseen tehoavien hoitokeinojen löytämiseksi, sytokiinimyrskyn9 hillitsemiseksi ja elinvaurioiden vähentämiseksi. Lue AstraZenecan COVID-19-tiedote täältä.

AstraZeneca on priorisoinut laaja-alaisen ja tasapuolisen rokotejakelun kaikkialla maailmassa tavoittelematta voittoa pandemian aikana. Lisätietoja löytyy tämän asiakirjan vastuullisuutta koskevasta osiosta. Oxfordin yliopiston johtaman, meneillään olevan vaiheen I/II COV001-tutkimuksen tulokset julkistettiin heinäkuussa 2020 The Lancet -lehdessä. Välitulokset osoittivat, että AZD1222-rekombinanttiadenovirusrokote (ChAdOx1 nCoV-19) oli siedetty ja aiheutti immuunivasteita SARS-CoV-2 virusta vastaan arvioiduissa osallistujissa. Loppuvaiheen kokeet ovat parhaillaan meneillään Isossa-Britanniassa, Brasiliassa ja Etelä-Afrikassa, ja niiden on määrä alkaa Yhdysvalloissa. Näissä kokeissa selvitetään, kuinka hyvin rokote suojaa COVID-19-taudilta, ja mitataan immuunivasteita eri ikäryhmissä erilaisilla annoksilla.

Lisätietoja yhtiön laajasta COVID-19 -tutkimus- ja kehitysohjelmasta sekä sopimuksista tuotantokapasiteetin vahvistamiseksi on jäljempänä tässä tiedotteessa.

 

Ohjaus

Yhtiö antaa vuodelle 2020 kiinteisiin valuuttakursseihin perustuvat ohjausluvut koskien

 • kokonaisliikevaihtoa sisältäen tuotemyynnin ja yhteistoiminnan tuotot
 • ydinliiketoiminnan osakekohtaista tulosta.

Ohjaus heijastaa osin yhteistoiminnan tuottojen muuttuvaa luonnetta ja kasvavaa strategista vaikutusta. Yhteistoiminnan tuotot tulevat ajan myötä muodostumaan pääasiassa erilaisen yhteistoiminnan potentiaalisista tuotoista seuraavasti:

 • osuudesta Enhertun myyntikatteesta useilla markkinoilla, joilla kyseisen myynnin tulouttaa Daiichi Sankyo Company, Limited (Daiichi Sankyo)
 • osuudesta roksadustaatin myyntikatteesta Kiinassa, jossa myynnin tulouttaa FibroGen Inc. (FibroGen)10
 • alustavasta tuottoarviosta koskien Lynparza- ja selumetinibiyhteistyötä MSD:n11 kanssa
 • muista markkinoiduista ja tuoteputkessa olevista lääkkeistä saatavista pienemmistä alustavista ja rojaltituotoista.

Vuoden 2020 ohjaus pysyy ennallaan. Kokonaisliikevaihdon odotetaan kasvavan hieman alle 10 prosentista hieman yli 10 prosenttiin. Ydinliiketoiminnan osakekohtaisen tuloksen arvioidaan kasvavan 14–19 prosenttia.

AstraZeneca tunnustaa COVID-19-pandemiasta aiheutuneet lisääntyneet riskit ja epävarmuustekijät, joita käsitellään tarkemmin jäljempänä tässä tiedotteessa. Liikevaihdon arvioidaan edelleen vaihtelevan vuosineljänneksittäin.

AstraZeneca ei voi ohjeistaa tulevaa kehitystä numeroperusteisesti, koska olennaisia tulokseen vaikuttavia tekijöitä ei voi ennustaa luotettavasti. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi hankintaveloista aiheutuvat käyvän arvon oikaisut, aineettomien hyödykkeiden arvonalennustappiot ja oikeudellisia käsittelyitä varten tehdyt varaukset. Lisätietoja on tämän asiakirjan lopussa kohdassa Ennakoiviin lausuntoihin liittyviä huomioita.

 

Ohjeistukset

Yhtiö antaa myös seuraavat ohjeistukset vuodelle 2020 kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna:

 • Yhtiö keskittyy parantamaan kiinteiden kustannusten vipuvaikutusta.
 • Veroprosentiksi ennakoidaan 18–22 %. Veroprosentin vuosineljänneksittäisen vaihtelun odotetaan jatkuvan.
 • Käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan pysyvän suhteellisen vakaalla tasolla edellisvuoteen verrattuna.

 

Valuuttakurssien vaikutus

Edellyttäen, että vuoden 2020 heinä–joulukuun valuuttakurssit pysyvät vuoden alkupuoliskon keskimääräisten valuuttakurssien tasolla, yhtiö arvioi kokonaisliikevaihdon ja ydinliiketoiminnan osakekohtaisen tuloksen heikentyvän muutamalla prosentilla. Yhtiön tilinpäätösraportti sisältää valuuttakurssien herkkyysanalyysin.

 

Yhteenveto tuloksesta

 • Kokonaisliikevaihto – sisältäen tuotemyynnin ja yhteistoiminnan tuotot – kasvoi vuoden alkupuoliskolla 12 % (14 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 12 629 miljoonaa dollaria. Tuotemyynti kasvoi 11 % (13 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 12 359 miljoonaa dollaria pääasiassa kehittyvien markkinoiden ja syövänhoidon uusien lääkkeiden hyvän tuloksen vauhdittamana.
 • Raportoitu ja ydinliiketoiminnan käyttökate12 pysyivät vakaina 81 %:ssa; ydinliiketoiminnan käyttökate laski yhden prosenttiyksikön kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna, mikä osin heijastaa konsernin käyttöomaisuuden arvostukseen liittyvään arvioon tehdyn kertaluontoisen muutoksen vaikutusta sekä MSD:n kanssa tehdyn Lynparza-yhteistyön voitto-osuuden kasvua. Ydinliiketoiminnan käyttökate nousi toisella vuosineljänneksellä kahdella prosenttiyksiköllä (yhdellä prosenttiyksiköllä kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 84 %:iin tuotemyynnin ja valmistuksen tehostamistoimien ansiosta.
 • Raportoidut liiketoiminnan kokonaiskulut kasvoivat vuoden alkupuoliskolla 1 % (3 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 8 322 miljoonaan dollariin ja muodostivat 66 % kokonaisliikevaihdosta (H1 2019: 73 %). Ydinliiketoiminnan kokonaiskulut kasvoivat 5 % (7 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 7 256 miljoonaan dollariin ja muodostivat 57 % kokonaisliikevaihdosta (H1 2019: 61 %). Kasvu heijastaa osin tuoteputkeen tehtyjä investointeja, mukaan lukien Enhertu-kehitystyö ja Lynparza-kehitystyön ennakkorahoituksen vapautuksen päättyminen vuonna 2019 osana edellä mainittua yhteistyötä MSD:n kanssa. Ydinliiketoiminnan tuotekehityskulut kasvoivat 8 % vuoden alkupuoliskolla (9 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja olivat 2 712 miljoonaa dollaria. Ydinliiketoiminnan kokonaiskulujen kasvun taustalla oli myös myynnin ja hallinnon kulujen lisäys liittyen syövänhoitolääkkeiden lanseerauksiin sekä AstraZenecan laajenemisen jatkumiseen Kiinassa. Ydinliiketoiminnan myynnin ja hallinnon kulut nousivat vuoden alkupuoliskolla 2 % (5 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja olivat 4 353 miljoonaa dollaria.
 • Raportoitu liikevoittoprosentti nousi vuoden alkupuoliskolla kuudella prosenttiyksiköllä 20 %:iin. Ydinliiketoiminnan liikevoittoprosentti nousi kahdella prosenttiyksiköllä 29 %:iin.
 • Raportoitu osakekohtainen tulos kasvoi vuoden alkupuoliskolla 108 % (106 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 1,17 dollaria. Ydinliiketoiminnan osakekohtainen tulos kasvoi 24 % (26 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 2,01 dollariin huolimatta osakkeiden lukumäärän painotetun keskiarvon lisäyksestä 1 312 miljoonaan (H1 2019: 1 289 miljoonaa).
 • Liiketoiminnan nettokassavirta oli vuoden alkupuoliskolla 1 179 miljoonaa dollaria, jossa kasvua edellisvuodesta 688 miljoonaa dollaria, mikä vastasi raportoidun liikevoiton 914 miljoonan dollarin parannusta 2 504 miljoonaan dollariin.
 • Ensimmäinen osakekohtainen väliosinko pysyi ennallaan 0,90 dollarissa.

 

Liiketoiminnan kohokohdat

 • Syövänhoito: Kokonaisliikevaihto kasvoi vuoden alkupuoliskolla 28 % (31 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 5 324 miljoonaa dollaria.

Taulukko 2: Syövänhoitolääkkeiden yhteenveto

 • Uudet CVRM-lääkkeet: Kokonaisliikevaihto kasvoi vuoden alkupuoliskolla 8 % (11 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 2 265 miljoonaa dollaria.

Taulukko 3: Uusien CVRM-lääkkeiden yhteenveto

 • Hengityselinsairaudet ja immunologia: Kokonaisliikevaihto kasvoi vuoden alkupuoliskolla 5 % (7 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 2 676 miljoonaa dollaria.

Taulukko 4: Hengityselinsairaudet ja immunologia -terapia-alueen lääkkeiden yhteenveto

Pulmicortin myyntiä, josta suurin osa oli Kiinassa, painoivat vuoden alkupuoliskolla COVID-19-pandemian vaikutukset. Pulmicortin myynti kehittyvillä markkinoilla laski vuoden alkupuoliskolla 36 % (34 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 371 miljoonaan dollariin ja toisella vuosineljänneksellä 78 % (76 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 58 miljoonaan dollariin.

 • Kehittyvät markkinat: Suurin alue liikevaihdon mukaan laskettuna (osuus kokonaismyynnistä 34 %), kasvua 9 % (15 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 4 329 miljoonaan dollariin. Sisältää seuraavat:
  • Kiinan-myynti kasvoi 10% vuoden alkupuoliskolla (14 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) 2 659 miljoonaan dollariin; tulosta painoi edellä mainittu COVID-19-pademian vaikutus Pulmicortin myyntiin. Kokonaisliikevaihto kasvoi vuoden 2020 toisella neljänneksellä 7 % (12 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 1 243 miljoonaa dollaria.
  • Kiinan ulkopuolinen liikevaihto kasvoi vuoden alkupuoliskolla 8 % (15 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 1 671 miljoonaa dollaria. Kokonaisliikevaihto kasvoi vuoden 2020 toisella neljänneksellä 4 % (15 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja oli 813 miljoonaa dollaria.

 

Yhteenveto vastuullisuuden toteutumisesta

Seuraavassa selostetaan viimeisin kehitys ja edistyminen yhtiön vastuullisuustavoitteen painopistealueilla:

a) Terveydenhuollon saatavuus

AstraZeneca vahvisti katsauskauden aikana sitoumustaan Oxfordin yliopiston COVID-19-rokotteen (AZD1222) laaja-alaiseen ja tasapuoliseen saatavuuteen tekemällä merkittävät sopimukset Yhdysvaltojen biolääketieteen huippututkimus- ja kehitysviranomaisen (BARDA) kanssa rokotteen kehittämisestä, valmistamisesta ja toimittamisesta sekä rinnakkaiset sopimukset Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen, Europe’s Inclusive Vaccine Alliance (IVA) -ryhmän, epidemiavalmius- ja innovaatiokoalition (CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) sekä kansainvälisen rokoteallianssin (GAVI, The Vaccine Alliance) kanssa. Lisäksi yhtiö teki lisenssisopimuksen Serum Institute of Indian (SII) kanssa lääketoimituksista matalan ja keskitulotason maihin sekä sopimukset venäläisen R-Pharmin ja eteläkorealaisen SK Biopharmaceuticals Co., Ltd:n kanssa valmistuksesta ja viennistä muille globaaleille markkinoilla. Nämä rinnakkaiset sopimukset auttoivat tarjoamaan yli kahden miljardin rokoteannoksen tuotantokapasiteetin kaikkialla maailmassa tukemaan laajaa ja tasapuolista saatavuutta ilman voittoa AstraZenecalle pandemian aikana.

b) Ympäristönsuojelu

Pascal Soriot oli yksi 176:sta13 Science-Based Targets -aloitteessa mukana olevien yritysten johtajista, jotka äskettäin allekirjoittivat lausuman, jolla kehotetaan hallituksia ympäri maailman suuntaamaan COVID-19-pandemiaan liittyvät talouden tuki- ja elvytystoimensa viimeisimpien ilmastotutkimusten mukaan. Lausuman julkisti UN Global Compact (UNGC) -verkosto toukokuussa 2020.

c) Etiikka ja läpinäkyvyys

Korostaen yrityksen jatkuvaa sitoutumista osallisuuteen ja monimuotoisuuteen DiversityInc antoi AstraZenecalle tunnustusta yhtenä vuoden 2020 monimuotoisuutta arvostavista top 50 -yrityksistä. DiversityInc nimesi yhtiön huippuyhtiöksi myös homo- ja biseksuaalisten sekä transsukupuolisten (HLBT) työntekijöiden näkökulmasta.

 

Huomautukset

1. Tagrisso, Imfinzi, Lynparza, Calquence, Enhertu, Koselugo, Farxiga, Brilinta, Lokelma, roksadustaatti, Fasenra, Bevespi ja Breztri. Uudet lääkeaineet ovat yhtiön kolmen terapia-alueen – syövänhoito, CVRM (sydän- ja verisuonitaudit, munuais- ja aineenvaihduntasairaudet) sekä hengityselinsairaudet ja immunologia – ykköstuotteita ja tärkeässä asemassa yhtiön liiketoiminnan kasvun kannalta. Enhertun ja roksadustaatin kokonaisliikevaihto vuoden alkupuoliskolla oli täysin meneillä olevan yhteistoiminnan tuottojen mukaista.

2. Kiinteät valuuttakurssit. Luvut eivät ole yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) mukaisia, sillä niiden takia valuuttakurssien vaihteluiden aiheuttamat muutokset eivät näy raportoiduissa tuloksissa.

3. Ei merkitsevä.

4. Raportoidut luvut ovat yhtiön tilinpäätöstietoja, jotka on esitetty IASB:n antamien ja Euroopan unionin hyväksymien IFRS-standardien mukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta on parhaillaan perustamassa brexitin jälkeistä IFRS-hyväksyntäviranomaista, jonka odotetaan olevan toiminnassa myöhemmin vuonna 2020, mutta noudattaa toistaiseksi EU:n hyväksymisprosessia.

5. Osakekohtainen tulos (EPS).

6. Keskeiset tunnusluvut. Luvut eivät ole yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) mukaisia, sillä niitä ei raportoidun liiketaloudellisen tuloksen tavoin saa suoraan konsernin osavuosiraporteista. Talouden keskeiset tunnusluvut ja niiden täsmäyttäminen tilinpäätöksen tunnuslukuihin on määritetty tilinpäätösraportissa.

7. Tässä yhteydessä syövänhoito, uudet CVRM-lääkkeet sekä hengityselinsairaudet ja immunologia.

8. Uusia CVRM-lääkkeitä ovat Brilinta sekä munuais- ja diabeteslääkkeet.

9. Vakava immuunireaktio, jossa elimistö vapauttaa verenkiertoon liikaa sytokiineja liian nopeasti. Sytokiinit ovat solun signalointiproteiineja, jotka auttavat kommunikointia luontaisissa ja hankituissa immuunivasteissa, stimuloiden solujen liikkumista kohti tulehdus- ja infektiokohtia.

10. FibroGen ja AstraZeneca tekevät yhteistyötä roksadustaatin kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi Yhdysvalloissa, Kiinassa ja muilla globaaleilla markkinoilla. FibroGen ja Astellas Pharma Inc. (Astellas) tekevät yhteistyötä roksadustaatin kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi muun muassa Japanissa, Euroopassa, Itsenäisten valtioiden yhteisössä, Lähi-idässä ja Etelä-Afrikassa.

11. Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA; MSD Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella.

12. Käyttökate tarkoittaa kokonaisliikevaihtoa vähennettynä myyntiä vastaavilla kuluilla. Raportoidun ja ydinliiketoiminnan käyttökatteen laskennassa ei oteta huomioon yhteistoiminnan tuottojen ja niihin liittyvien kulujen vaikutusta, joten se kuvaa perustana olevaa tuotemyynnin tulosta.

13. 1.7.2020 lukien.

FI-6212-10-20