AstraZeneca Oy - Tulos H1 2017

AstraZenecan tulos oli odotusten mukainen ja tuotteiden kehittäminen edistyi hyvin.

Yhteenveto tuloksesta

 

H1 2017

Q2 2017

milj. dollaria

Muutos prosentteina (%)

milj. dollaria

Muutos prosentteina (%)

Toteu-tunut1

CER2

Toteu-tunut

CER

Kokonaisliikevaihto

10 456

(11)

(9)

5 051

(10)

(8)

Tuotemyynti

9 783

(11)

(10)

4 940

(10)

(8)

Ulkoistamisen tuotot (Externalisation Revenue)

673

(2)

(1)

111

(17)

(15)

Raportoitu liikevoitto

1 842

37

22

925

n/m

n/m

Liikevoitto3

3 215

7

3

1 548

10

8

Osakekohtainen raportoitu liikevoitto (EPS)

0,80 $

58

41

0,38 $

n/m

n/m

Osakekohtainen tuotto3

1,86 $

5

1

0,87 $

5

6

Tärkeimmät talousluvut

Crestorin ja Seroquel XR:n Yhdysvaltojen yksinoikeuksien menettämisen jälkivaikutukset vaikuttivat tuotemyyntiin.

• Kustannusten vähentäminen jatkui:

o Raportoidut tuotekehityskustannukset laskivat 5 prosenttia (1 prosenttia kiinteillä valuuttakustannuksilla laskettuna) 2 802 miljoonaan dollariin.

o Tuotekehityskustannukset laskivat 7 prosenttia (4 prosenttia kiinteillä valuuttakustannuksilla laskettuna) 2 617 miljoonaan dollariin.

o Raportoidut myynnin ja hallinnon yleiskulut laskivat 17 prosenttia (15 prosenttia kiinteillä valuuttakustannuksilla laskettuna) 4 658 miljoonaan dollariin.

o Myynnin ja hallinnon kulut laskivat 12 prosenttia (9 prosenttia kiinteillä valuuttakustannuksilla laskettuna) 3 728 miljoonaan dollariin.

• Raportoidut muu liikevaihto ja muut kustannukset kasvoivat 97 prosenttia (101 prosenttia kiinteillä valuuttakustannuksilla laskettuna) 839 miljoonaan dollariin. Muu liikevaihto ja muut kustannukset kasvoivat 105 prosenttiin (108 prosenttia kiinteillä valuuttakustannuksilla laskettuna) 958 miljoonaan dollariin.

• Raportoitu osakekohtainen tuotto kasvoi 58 prosenttia (41 prosenttia kiinteillä valuuttakustannuksilla laskettuna) 0,80 dollariin. Osakekohtainen tuotto kasvoi 5 prosenttia (1 prosenttia kiinteillä valuuttakustannuksilla laskettuna) 1,86 dollariin.

• Ensimmäinen osakekohtainen väliosinko pysyi ennallaan 0,90 dollarissa.

• Vuoden 2017 ohjausluvut on vahvistettu.

Liiketoiminnan kohokohdat

• Kasvualueiden myynti nousi 2 prosenttia (3 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna) ja muodosti 70 prosenttia kokonaisliikevaihdosta:

• Kehittyvät markkinat: 3 prosentin kasvu (6 prosenttia kiinteillä valuuttakustannuksilla laskettuna), johon vaikutti Kiinan liikevaihdon 3 prosentin kasvu (8 prosenttia kiinteillä valuuttakustannuksilla laskettuna). Latinalaisen Amerikan ja Saudi-Arabian taloustilanteet rajoittivat kehittyvien markkinoiden kokonaiskasvua.

• Hengitystiesairaudet: laskua 6 prosenttia (4 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna), mikä heijasti Symbicortin kilpailutilannetta Yhdysvalloissa.

• Uudet CVMD-lääkkeet4: kasvua 3 prosenttia (4 prosenttia kiinteillä valuuttakustannuksilla laskettuna). Brilinta kasvoi 26 prosenttia (28 prosenttia kiinteillä valuuttakustannuksilla laskettuna) ja Farxiga kasvoi 22 prosenttia (22 prosenttia kiinteillä valuuttakustannuksilla laskettuna), mitä pienensivät muut diabeteslääkkeet.

• Japani: Kasvua 7 prosenttia (6 prosenttia kiinteillä valuuttakustannuksilla laskettuna). Tulos kasvoi vuoden 2017 toisella neljänneksellä Tagrisson myynnin paranemisen vuoksi.

• Uudet onkologialääkkeet5: myynti 537 miljoonaa dollaria (H1 2016: 251 miljoonaa dollaria), Tagrisson erittäin lupaava nousu. Lynparzan tulos Yhdysvalloissa oli nykyisten arvioiden mukainen.

Tieteellisen markkinajohtajuuden saavuttaminen

Alla olevassa taulukossa esitellään myöhäisen kehitysvaiheen tuotteiden edistyminen edellisen tulosjulkistuksen jälkeen:

 

Viranomaishyväksynnät

Imfinzi (durvalumabi) – virtsarakon syöpä (USA)

Faslodex – rintasyöpä(ensisijainen hoito) (EU, Japani)

Kyntheum (brodalumabi) – psoriasis (EU, yhteistyökumppanin vastaanottama)

Viranomaiskäsittelyssä olevat

Lynparza – munasarjasyöpä (toissijainen hoito) (EU, Japani)

Bevespi – keuhkoahtaumatauti (COPD) (EU)

 

Vaihe III tai tietojen arviointi

Imfinzi – keuhkosyöpä (PACIFIC)

Bydureon – tyypin 2 diabeteksen sydän- ja verisuonitapahtumiin liittyvä tutkimus (ensisijainen turvallisuustavoite saavutettu, ensisijaista tehokkuustavoitetta ei saavutettu)

tralokinumabi – vaikea, hoitoon reagoimaton astma (ensisijaista päätepistettä ei saavutettu)

Konserninjohtaja Pascal Soriot kommentoi tulosta:

”Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli odotusten mukainen. Siihen vaikuttivat Crestorin ja Seroquel XR:n yksinoikeuksien menettäminen Yhdysvalloissa. Transformatiivinen tutkimus ja tuotteiden kehittäminen edistyivät hyvin erityisesti onkologiassa Toimme Imfinzin markkinoille virtsarakon syövän hoitoon, ja luokkansa ensimmäisen PARP-estäjämme Lynparzan osalta julkaisimme käytäntöjä muuttavaa tutkimustietoa. Vahvistimme keuhkosyövän hoitoon tarkoitettua ainutlaatuista tuotevalikoimaamme, joka keskittyy sekä sairauden geneettisiin osatekijöihin että immunoterapiaan. Ensimmäisellä puoliskolla julkistimme Imfinzin positiiviset tulokset PACIFIC-tutkimuksessa ja ilmoitimme Tagrisson rohkaisevista tuloksista potilailla, joilla on keskushermoston metastaaseja.”

”Olen innostunut muutoksista, joita tuotteidemme kehittäminen saa aikaan. Strategiaamme sisältyy paluu kestävään pitkän aikavälin kasvusuunnitelmaan, mikä pitää osakkeenomistajamme tyytyväisinä. Tämä on AstraZenecalle käänteentekevä vuosi. Keskitymme tuotekehityksemme potentiaalin toteuttamiseen, uusien markkinoille tulevien lääkkeidemme kehittämiseen ja vahvan tietämyksemme valjastamiseen potilaiden avuksi.”

Vuoden 2017 ohjausluvut vahvistettu:

AstraZeneca antaa ainoastaan kokonaisliikevaihtoon ja osakekohtaiseen tuottoon liittyvää ohjeistusta. Kaikki tässä osassa mainitut luvut on ilmoitettu kiinteillä valuuttakursseilla (CER) laskettuina. Ne ovat pysyneet ennallaan edellisen tulosjulkistuksen jälkeen:

Kokonaisliikevaihto

Laskua 1–5 prosenttia

Osakekohtainen tuotto

Laskua 11–15 prosenttia*

*Oikaistun osakekohtaisen tuloksen ohjeistus ennakoi vuodelle 2017 oikaistua todellista 16–20 prosentin veroastetta (FY 2016: 11 prosenttia)

Ohjeistus perustuu tapauskohtaisiin arvioihin tuoteputken edistymisestä ja seuraavalla sivulla mainittuihin kohokohtiin. Vuosineljänneskohtainen vaihtelu on odotettavaa, mutta vuosittaisen vertailun arvioidaan alkavan helpottua vuoden toisella vuosipuoliskolla, kun Crestor-rinnakkaislääkkeiden Yhdysvaltojen markkinoille tulon vaikutus on otettu vuositasolla huomioon.

Yhtiö julkaisee osakekohtaisen tuoton ohjausluvut ainoastaan kiinteillä valuuttakursseilla (CER) laskettuna, mutta ei voi ohjeistaa tulevaa kehitystä numeroperusteisesti, koska olennaisia tulokseen vaikuttavia tekijöitä ei voi ennustaa luotettavasti. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi hankintaveloista aiheutuvat käyvän arvon oikaisut, aineettomien hyödykkeiden arvonalennustappiot ja oikeudellisia käsittelyitä varten tehdyt varaukset. Lisätietoja on tämän asiakirjan lopussa kohdassa Ennakoiviin lausuntoihin liittyviä huomioita.

Edellä mainittujen ennallaan pysyneiden ohjeistusten lisäksi arvioita liiketoiminnan muiden osa-alueiden pysymisestä ennallaan on yrityksen tuloslaskelmassa. Ulkoistamisen tuottojen ja muun liikevaihdon yhteistuloksen odotetaan vuonna 2017 ylittävän vuoden 2016 tason. Kestävän ja jatkuvan tulovirran6 osuuden ulkoistamisen kokonaistuotoista odotetaan kasvavan vuoden 2017 aikana (21 prosenttia vuonna 2016). Tuotekehityskustannusten odotetaan olevan pääpiirteissään vuoden 2016 mukaisia, mutta myynnin ja hallinnon yleiskulujen laskun arvioidaan jatkuvan 2017 aikana liiketoiminnan muutosten takia. Tarkempia tietoja on tilinpäätösraportissa.

Valuuttakurssien vaikutus vuonna 2017

Pelkästään vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon keskimääräisten valuuttakurssien ja valuuttavaihteluiden yritysvaikutusten perusteella kokonaisliikevaihdon edelleen arvioidaan laskevan muutaman prosentin. Vaikutus osakekohtaiseen tuottoon on vähäinen. Lisätietoja valuuttakurssien vaikutuksesta on tilinpäätösraportissa.

Huomautukset

1. Kaikki kasvuluvut on annettu todellisilla valuuttakursseilla laskettuina, ellei toisin ole mainittu.

2. Kiinteät valuuttakurssit. Luvut eivät ole GAAP-kirjanpitoperiaatteen mukaisia, sillä niiden takia valuuttakurssien vaihteluiden aiheuttamat muutokset eivät näy raportoiduissa tuloksissa.

3. Keskeiset tunnusluvut. Luvut eivät ole GAAP-kirjanpitoperiaatteen mukaisia, sillä niitä ei raportoidun liiketaloudellisen tuloksen tavoin saa suoraan konsernin tilinpäätösraporteista. Talouden keskeiset tunnusluvut ja niiden täsmäyttäminen tilinpäätöksen tunnuslukuihin on määritetty tilinpäätösraportissa.

4. Uudet sydän- ja verisuonitautien sekä aineenvaihduntatautien hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten Brilinta ja diabeteslääkkeet.

5. Uusia onkologialääkkeitä ovat Lynparza, Tagrisso, Iressa (USA) ja Imfinzi.

6. Kestävällä ja jatkuvalla tulovirralla tarkoitetaan ulkoistamisen tuottoja, joissa ei ole mukana alustavaa tuottoarviota.

7. Kaikki tässä tulosjulkistuksessa ilmoitetut tiedot viittaavat vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen, ellei toisin mainita.

 

FI-2662-09-17