Vuonna 2020 syöpädiagnoosit vähenivät noin 12 %1 *
 

Koronaviruspandemian aikana pelko tartunnan saamisesta ja huoli siitä, että lääkärikäynnillään kuormittaa terveydenhuollon resursseja ovat todennäköisesti vähentäneet potilaiden hakeutumista tutkimuksiin ja hoitoon. Samaan aikaan hoitoon pääsyn odotusajat ovat pidentyneet, sillä kiireettömän hoidon terveydenhuollon palveluihin on tehty supistuksia. Samoin huolestumista on herättänyt, että jotkin alueelliset syöpäseulontaohjelmat ovat olleet tauolla pandemian aikana ja käynnissä olevissa seulonnoissa on ollut aiempaa vähemmän osallistujia.2,3

Suomen Syöpärekisterin kokoaman aineiston mukaan kuukausittaiset näytemäärät vähenivät koronapandemian vuoksi keskimäärin 12 prosenttia verrattuna siihen, mitä vuosien 2018, 2019 ja vuoden 2020 tammi-helmikuun pohjalta olisi voinut odottaa. Todettu näytemäärien lasku koskee kevättä 2020.1

Näytemäärien väheneminen on huolestuttavaa, sillä syövän varhainen toteaminen parantaa hoitomahdollisuuksia, pidentää elinajan odotetta ja vähentää syövän aiheuttamia oireita. Viivästynyt diagnosointi saattaa aiheuttaa syöpätaakan kasvua. Tällöin syövän toteamisvaiheessa sairaus on voinut edetä pidemmälle ja kasvaimet saattavat olla vaikeammin leikattavissa. Olisikin tärkeää, että syöpä diagnosoidaan viiveettä myös pandemia-aikana.2,5

Vaikka olemme sopeutuneet uuteen normaaliin, syöpä on pysynyt samana. AstraZeneca tekee yhteistyötä potilaita edustavien potilasyhdistysten kanssa. Olemme käynnistäneet Uusi aika, Sama syöpä ohjelman, jonka tarkoituksena on lisätä tietoa COVID 19- pandemian vaikutuksesta syöpien hoitoon. Haluamme kannustaa potilaita hakeutumaan edelleen seulontaan ja lääkäriin tai syöpähoitoihin, jos he ovat esimerkiksi keskeyttäneet hoidot tai jättäneet käymättä säännöllisissä lääkärintarkastuksissa tai heillä on oireita, jotka saattavat johtua syövästä.

Jos sinulla on oireita: Älä odota, Ota yhteys lääkäriin, Käy tarkastuksessa
Vaikka olemme sopeutuneet uuteen normaaliin, syöpä on pysynyt samana ja se on yhä edelleen maailmanlaajuinen haaste. 
Uusi normaali, Sama syöpä -kampanja on laadittu seuraavien yhteistyökumppanien kanssa:

Viitteet:

1. https://syoparekisteri.fi/2021/02/04/syoparekisteri-selvitti-syopanaytteet-vahenivat-selvasti-kevaalla-2020

2. Pitkäniemi J ym. Heijastuuko koronaviruspandemia syöpätaakkaan? Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim. 2021;137(6):549-551.

3. Heinävaara S, Lehtinen M. Kohdunkaulasyövän seulontaan osallistuminen laahaa selvästi viime vuotta perässä. Helsinki: Suomen Syöpärekisteri 2020. https://syoparekisteri.fi/2020/11/19/kohdunkaulasyovan-seulontaan-osallistuminen-laahaa-selvasti-viime-vuotta-perassa/.

4. Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014-2025 - Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa. Syöpätautien asiantuntijaryhmä. Helsinki: THL 2014. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-185-3

*Perustuu rekisteröityjen syöpänäytteiden määrään

FI-7214-06-21-ONC