AstraZeneca Suomi

Olemme maailmanlaajuinen innovaatiovetoinen biofarmasiayritys, jonka ydinosaamista ovat tutkimus ja kehitystyö. Toimintaamme ohjaa sitoutuminen potilaiden elämänlaadun parantamiseen tieteeseen perustuvien innovaatioiden ja kasvun kautta. Haluamme tuottaa elämää mullistavia lääkkeitä laajentamalla käsitystä siitä, mikä tieteen puitteissa on mahdollista. Toimimme yli sadassa maassa ja lääkkeitämme käyttävät miljoonat potilaat ympäri maailman.


AstraZeneca Suomessa
Tiedustelut ja yhteydenotot

AstraZenecan lääkeneuvonta on lääketieteellinen neuvontapalvelumme terveydenhuollon ammattilaisille. Vastaamme AstraZenecan lääkkeitä koskeviin kysymyksiin, jotka liittyvät esimerkiksi käyttöön, annostukseen, aineosiin, vaikutuksiin, käyttöaiheisiin, haittavaikutuksiin ja niiden raportointiin sekä tutkimustuloksiin. AstraZeneca ei voi antaa henkilökohtaisia sairauksia tai lääkitystä koskevaa neuvontaa potilaille tai hänen omaisilleen, vaan näissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai apteekkiin.

Voit soittaa arkipäivisin klo 8 - 17 numeroon +358 10 23 010 tai lähettää postia osoitteeseen

medicalinformation.aznordic@astrazeneca.com

Muina aikoina tai vapaapäivinä päivystyspalvelumme on käytettävissä, jos kysely on kiireellinen.

 

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Vaihtoehtoisesti voit raportoida AstraZenecan lääkettä tai lääkkeitä koskevan haittavaikutuksen myös suoraan haittavaikutussivustoltamme löytyvän lomakkeen kautta.