AstraZeneca Suomi

Olemme maailmanlaajuinen innovaatiovetoinen biofarmasiayritys, jonka ydinosaamista ovat tutkimus ja kehitystyö. Toimintaamme ohjaa sitoutuminen potilaiden elämänlaadun parantamiseen tieteeseen perustuvien innovaatioiden ja kasvun kautta. Haluamme tuottaa elämää mullistavia lääkkeitä laajentamalla käsitystä siitä, mikä tieteen puitteissa on mahdollista. Toimimme yli sadassa maassa ja lääkkeitämme käyttävät miljoonat potilaat ympäri maailman.


AstraZeneca Suomessa
Tiedustelut ja yhteydenotot

 

AstraZeneca lääkeinformaatiopalvelu terveydenhuollon ammattilaisille

Vastaamme AstraZenecan lääkkeitä koskeviin kysymyksiin, jotka liittyvät esimerkiksi käyttöaiheisiin, annostukseen, aineosiin, vaikutusmekanismiin, käyttökuntoon saattamiseen, tutkimustuloksiin tai haittavaikutuksiin ja niiden raportointiin.

AstraZeneca ei voi antaa henkilökohtaisia sairauksia tai lääkitystä koskevaa neuvontaa potilaille tai hänen omaisilleen, näissä kysymyksissä pyydämme ottamaan yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai apteekkiin.

Voit lähettää lääkeinformaatiokysymyksesi tämän linkin kautta: contactazmedical.astrazeneca.com

Vaihtoehtoisesti voit myös soittaa arkipäivisin klo 8-17 numeroon +358 10 23 010.

Muina aikoina tai vapaapäivinä päivystyspalvelumme on käytettävissä, jos kysely on kiireellinen.

 

Materiaalitilaukset

AZConnect.fi -sivuston kautta voit tilata tai ladata terveydenhuollon ammattilaisille tai potilaille tarkoitettuja materiaaleja liittyen valmisteisiimme ja terapia-alueisiin, joilla toimimme. Sivusto vaatii rekisteröitymisen, jonka voivat tehdä lääkärit tai farmasistit.

 

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Vaihtoehtoisesti voit raportoida AstraZenecan lääkettä tai lääkkeitä koskevan haittavaikutuksen tämän linkin kautta: contactazmedical.astrazeneca.com