Lääkkeet

Lääkkeemme on suunniteltu parantamaan potilaidemme terveyttä ja elämänlaatua.


Alvesco

siklesonidi

Arimidex

anastrotsoli

Atacand

kandesartaani

Atacand Plus

kandesartaani, hydroklooritiatsidi


Bevespi Aerosphere

glykopyrronium, formoteroli

 

Bricanyl Turbuhaler

terbutaliini

Brilique

tikagrelori

Bydureon

eksenatidi


Byetta

eksenatidi

Casodex

bikalutamidi

Crestor

rosuvastatiini

Daxas

roflumilasti

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta


Duaklir Genuair

aklidinium, formoteroli

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta

Eklira Genuair

aklidinium

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta

Fasenra

benralitsumabi

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta

Faslodex

fulvestrantti

 


Fluenz Tetra

elävä, heikennetty influenssarokote

 

Forxiga

dapagliflotsiini

Imfinzi

durvalumabi

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta

Iressa

gefitinibi


Komboglyze

saksagliptiini, metformiini

Lokelma

natriumsirkoniumsyklosilikaatti

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta

Losec MUPS

omepratsoli

Lynparza

olaparibi

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta


Onglyza

saksagliptiini

Oxis Turbuhaler

formoteroli

Plendil

felodipiini

Pulmicort

budesonidi


Pulmicort Turbuhaler

budesonidi

Qtern

saksagliptiini, dapagliflotsiini

Rhinocort Turbuhaler

budesonidi

Seroquel

ketiapiini


Seroquel Prolong

ketiapiini

Symbicort

budesonidi, formoteroli

Symbicort Turbuhaler

budesonidi, formoteroli

Tagrisso

osimertinibi

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta


Vimovo

naprokseeni, esomepratsoli

Xigduo

dapagliflotsiini, metformiini

Zoladex

gosereliini


 

 




Lääkevalmisteidemme pakkausselosteet ja valmisteyhteenvedot löytyvät Fimean lääkehakupalvelusta ja Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta (keskitetyn menettelyn valmisteet).




Tiedustelut ja yhteydenotot

AstraZenecan lääkeneuvonta on lääketieteellinen neuvontapalvelumme terveydenhuollon ammattilaisille. Vastaamme AstraZenecan lääkkeitä koskeviin kysymyksiin, jotka liittyvät esimerkiksi käyttöön, annostukseen, aineosiin, vaikutuksiin, käyttöaiheisiin, haittavaikutuksiin ja niiden raportointiin sekä tutkimustuloksiin. AstraZeneca ei voi antaa henkilökohtaisia sairauksia tai lääkitystä koskevaa neuvontaa potilaille tai hänen omaisilleen, vaan näissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai apteekkiin.

Voit soittaa arkipäivisin klo 8 - 17 numeroon +358 10 23 010 tai lähettää postia osoitteeseen medicalinformation.aznordic@astrazeneca.com.

Muina aikoina tai vapaapäivinä päivystyspalvelumme on käytettävissä, jos kysely on kiireellinen.