AstraZeneca Suomi

Suomen AstraZenecalla on useita meneillään olevia tutkimusprojekteja sekä kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Teemme kliinistä lääketutkimusta onkologian, diabeteksen ja kardiovaskulaarisairauksien parissa. Tiivis yhteistyömme huippuammattilaisten kanssa vahvistaa Suomen asemaa varteenotettavana tutkimusmaana ja luo potilaille mahdollisuuden hyötyä uusimmista lääkkeistä. Tuotteidemme osuus Suomen lääkemarkkinoista vuonna 2018 oli 2 prosenttia ja tukkuhintainen myyntimme 51 miljoonaa euroa. Työllistämme Suomessa 47 työntekijää.


5,9 mrd. USD

T&K-investoinnit viidessä tutkimuskeskuksessa ympäri maailmaa

64 600

työntekijää ympäri maailmaa


 

 

Sijaintimme

AstraZeneca Oy
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo
Finland


Yhteystiedot

AstraZeneca Oy
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo, Finland

Puh. +358 10 23 010
Faksi +358 10 2301 500

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi(at)astrazeneca.com


Toimitusjohtaja

Nina Ekholm-Wenberg
nina.ekholm@astrazeneca.com

 

Tiedustelut ja yhteydenotot

AstraZenecan lääkeneuvonta on lääketieteellinen neuvontapalvelumme terveydenhuollon ammattilaisille.

Vastaamme AstraZenecan lääkkeitä koskeviin kysymyksiin, jotka liittyvät esimerkiksi käyttöön, annostukseen, aineosiin, vaikutuksiin, käyttöaiheisiin, haittavaikutuksiin ja niiden raportointiin sekä tutkimustuloksiin. AstraZeneca ei voi antaa henkilökohtaisia sairauksia tai lääkitystä koskevaa neuvontaa potilaille tai hänen omaisilleen, vaan näissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai apteekkiin.

Voit soittaa arkipäivisin klo 8-17 numeroon +358 10 23 010 tai lähettää postia osoitteeseen:

medicalinformation.aznordic@astrazeneca.com

Muina aikoina tai vapaapäivinä päivystyspalvelumme on käytettävissä, jos kysely on kiireellinen.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Vaihtoehtoisesti voit raportoida AstraZenecan lääkettä tai lääkkeitä koskevan haittavaikutuksen myös suoraan haittavaikutussivustoltamme löytyvän lomakkeen kautta.