COVID-19 -tilannetta koskeva päivityksemme

13. maaliskuuta 2020

AstraZeneca vastaa uuden koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19 -epidemiaan arvojensa mukaisesti luottamalla tieteeseen, asettamalla potilaat etusijalle ja tekemällä oikeita asioita. Keskitymme ensisijaisesti varmistamaan lääkkeidemme häiriintymättömän toimituksen potilaille ja turvaamaan kaikkien työntekijöidemme sekä yhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia.

Lääketoimitusketjumme on vahva ja valvomme tilannetta jatkuvasti. Tarkka laadunhallintajärjestelmämme takaa lääkkeidemme saumattoman turvallisuuden, laadun ja tehokkuuden.

Koska olemme tiedevetoinen biofarmasiayhtiö, tekemämme kliininen tutkimus on ratkaisevassa asemassa innovatiivisten uusien lääkkeiden kehittämisessä. Olemme siksi huolehtineet asianmukaisista toimenpiteistä, joilla varmistamme tutkimus- ja tuotekehitysohjelmiemme jatkuvuuden ja torjumme mahdollisia häiriötekijöitä.

Eri puolilla maailmaa työskentelevien 70 000 työntekijämme terveyden ja hyvinvoinnin suojelemiseksi olemme ottaneet käyttöön väliaikaisia toimenpiteitä, jotka auttavat pienentämään infektioriskiä. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi etätyön tukeminen kehittämällä digitaaliteknologiaa sekä rajoitukset, jotka koskevat työmatkoja, toimipaikkojen ulkopuolella pidettäviä tilaisuuksia ja ulkopuolisten vierailijoiden pääsyä AstraZenecan toimipaikkoihin. Ohjeistuksemme noudattavat paikallisten viranomaisten määräyksiä.

AstraZeneca tekee yhteistyötä kansainvälisten terveysviranomaisten ja julkihallinnollisten toimijoiden kanssa epidemian vuoksi. Tuemme tieteellisen ja teknologisen asiantuntemuksemme kautta viranomaisia, Maailman terveysjärjestöä (WHO) ja Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestöä (EFPIA).

 

FI-5776-04-2020