Avoin yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

AstraZenecan toimintaa ohjaa sitoutuminen potilaiden elämänlaadun parantamiseen. Haluamme toimittaa lääkkeitä saataville entistä laajemmin, tutkia ja kehittää tulevaisuuden hoitomuotoja ja yhdistää voimamme alan muiden toimijoiden kanssa sairauksien vastaisessa taistelussa.

Toimintamme keskittyy pääasiallisesti syöpä-, sydän- ja verisuonitauteihin, aineenvaihduntasairauksiin sekä hengitystie-, tulehdus- ja autoimmuunisairauksiin.

Tiedämme, että todellisen lisäarvon saavuttaminen edellyttää tieteenalan parhaita resursseja ja yhteistyökumppaneita, jotka uskovat samoihin tavoitteisiin. Solmimmekin asiantuntijasopimuksia sekä kumppanuuksia eri terapia-aloilla toimivien erikokoisten terveydenhuollon organisaatioiden kanssa.

Lääketeollisuus ry:n jäsenenä AstraZeneca Oy on sitoutunut julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Täten varmistetaan toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus.


Miksi yhteistyöhön liittyvät taloudelliset tiedot julkaistaan?

Julkistaminen ulottuu toimintamallina koko Euroopan alueelle. Se velvoittaa kaikkia Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön EFPIA:n jäseniä ja Suomessa Lääketeollisuus ry:n jäseniä.

Kiinnostus lääketeollisuuden ja lääkäreiden väliseen yhteistyöhön on kasvanut viime vuosina. Potilaille on tärkeää, että he voivat luottaa lääkärin suosittelevan ja määräävän kulloinkin asianmukaisen hoidon, joka perustuu kliiniseen näyttöön ja kokemukseen.


Julkaistavat tiedot

Tällä sivulla 13.6.2019 julkaistavat tiedot koskevat vuonna 2018 tehtyä yhteistyötä. Taulukkomuotoinen raportti sisältää sekä terveydenhuollon organisaatioita, että yksittäisiä terveydenhuollon ammattilaisia koskevia tietoja. Tiedot julkistetaan joko asianomaisen luvalla hänen nimellään tai yhteenvetosummina. Saatavilla on myös kahden aikaisemman vuoden tiedot.

Tavoitteena on julkistaa eri yhteistyömuotoihin liittyvät sidonnaisuudet selkeästi ja läpinäkyvästi. Pääsääntönä on julkistaminen yksilötasolla eli palkkioita tai muita etuuksia saaneen henkilön nimellä.


Yhteistyömuodot


Koulutus

  • Koulutusten tukeminen
  • Rekisteröintimaksut koulutustilaisuuksissa tai kongresseissa
  • Matka- ja majoituskustannukset
  • Näyttelypaikkavuokrat


Asiantuntijoiden tietotaidon hyödyntäminen

  • Palkkiot puhujille ja kouluttajille
  • Koulutusmateriaalien suunnittelu ja tuottaminen
  • Muu asiantuntijakonsultointi


Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan liittyvä yhteistyö

Merkittävästä ja laajasta tutkimus- ja tuotekehityksestä raportoidaan ainoastaan siihen liittyvä yhteistyö ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa.


Merkityksellistä yhteistyötä

Vuoden 2018 aikana AstraZeneca Oy on tukenut kymmenien eri terveydenhuollon organisaatioiden lääketieteellistä koulutusta. Näihin tilaisuuksiin osallistuu satoja lääkäreitä, joten yhteistyö lääketeollisuuden kanssa on hyvin kustannustehokas tapa lääkäreiden sekä hoitajien täydennyskoulutukseen.

Keskitymme toiminnassamme varmistamaan, että lääkkeidemme turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä vastaavat henkilöt saavat asianmukaista tietoa. Näin saamme turvallisuuden valvontaa varten jatkuvaa palautetta myös siitä, miten lääkehoitomme toimivat päivittäisessä terveydenhuollossa.

Omistaudumme sille, minkä parhaiten osaamme – erikoistuneiden lisäarvoa tuottavien reseptilääkkeiden löytämiseen, kehittämiseen, saatavuuteen sekä oikeaan käyttöön.

Sivulta löytyvässä muistiossa olemme kuvanneet menetelmät mahdollisimman oikean ja tarkan tietojen keruun ja julkaisemisen varmistamiseksi. Taulukkomuotoisesta raportista löytyvät taloudelliset etuudet eriteltyinä julkistamisluokittain.

 

Yhteistyö vuonna 2018

Muistio 2018

Raportti 2018

 

Yhteistyö vuonna 2017

Muistio 2017

Raportti 2017  

 

Yhteistyö vuonna 2016

Muistio 2016

Raportti 2016