Oikeudellinen huomautus


Oikeudellinen huomautus

Tällä sivulla ja asiakirjoissa, joihin sillä viitataan, kerrotaan tämän sivuston käyttöehdoista. Ne koskevat sivuston käyttöä vierailijana tai rekisteröityneenä käyttäjänä (”Käyttöehdot”). Lue nämä Käyttöehdot huolellisesti, ennen kuin alat käyttää sivustoa. Sivustoamme käyttämällä ilmaiset, että hyväksyt nämä Käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Jos et hyväksy näitä Käyttöehtoja, älä käytä sivustoamme. RSS-syötteiden lataamiseen tältä sivustolta ja niiden käyttöön sovelletaan RSS-syötteitä koskevia käyttöehtoja. Digitaalisen audio- ja/tai videosisällön ja/tai podcastien lataamiseen tältä sivustolta ja niiden käyttöön sovelletaan Podcasteja koskevia käyttöehtoja. Jos nämä Käyttöehdot ja RSS-syötteitä koskevat käyttöehdot ja/tai Podcasteja koskevat käyttöehdot ovat ristiriitaisia keskenään, ensisijaisesti sovelletaan näitä Käyttöehtoja.

Tietoa meistä

Tätä verkkosivustoa käyttää AstraZeneca (sisältäen seuraavat oikeudelliset yksiköt seuraavissa maissa: AstraZeneca AB Ruotsissa, AstraZeneca A/S Tanskassa, AstraZeneca OY Suomessa ja AstraZeneca AS Norjassa) (”me” eri taivutusmuodoissaan). Osoitteemme Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa ja Norjassa löydät osoitteesta https://www.astrazeneca.com/global/en/AZNetwork.html

Vastuuvapauslauseke

Vaikka tämä verkkosivusto on koottu kohtuullista huolellisuutta noudattaen, emme vastaa kenenkään henkilön tai minkään organisaation tekemistä toimenpiteistä, jotka perustuvat suoraan tai välillisesti tämän sivuston sisältämiin tietoihin tai tietoihin, joihin on mahdollista päästä tämän sivuston kautta, riippumatta siitä, tarjoammeko kyseiset tiedot itse vai tarjoaako kolmas osapuoli ne. Mitään tämän verkkosivuston sisältöä ei saa pitää neuvontana tai suositusten antamisena, eikä tätä verkkosivustoa saa käyttää päätösten tai toimenpiteiden perustana. Koska lääketieteessä tapahtuu jatkuvaa edistymistä ja kehittymistä, tämän verkkosivuston tiedot eivät ole välttämättä aina täysin ajantasaisia, minkä vuoksi kaikki tiedot tarjotaan ”SELLAISENAAN” ja ”SELLAISENA KUIN NE OVAT SAATAVISSA”. EMME MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUITA TAI SITOUMUKSIA TAI ESITÄ VÄITTEITÄ, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, JOTKA KOSKEVAT TÄMÄN VERKKOSIVUSTON MITÄÄN SISÄLTÖÄ (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA SISÄLLÖN OIKEA-AIKAISUUS, AJANKOHTAISUUS, TÄSMÄLLISYYS, TÄYDELLISYYS TAI SOVELTUVUUS MIHINKÄÄN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI SE, ETTÄ TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖN AVULLA SAAVUTETUT TULOKSET OVAT VIRHEETTÖMIÄ TAI LUOTETTAVIA). Hyväksyt sen, että tältä verkkosivustolta tai sen kautta saatujen tai ladattujen tietojen käyttö tapahtuu pelkästään omalla harkinnallasi ja riskilläsi. Epäsuorien takuiden poissulku ei ole sallittua joillakin lainkäyttöalueilla, joten yllä esitettyä ei sovelleta tällaisilla lainkäyttöalueilla. Tämän verkkosivuston mahdollisesti sisältämiä lääketieteellisiä tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan tietoihin perustuvaa lääketieteellistä neuvontaa, emmekä pysty vastaamaan henkilökohtaisiin terveysasioihin liittyviin sähköposteihin. Tällä verkkosivustolla mainittuja tuotteita koskevat tiedot voivat vaihdella eri maissa. Potilaiden ja terveydenhoidon ammattilaisten on tarkastettava maassaan sovellettavat tiedot paikallisista lääketieteellisistä tietolähteistä ja säätelyviranomaisilta. ENNEN KUIN RYHDYT MIHINKÄÄN TOIMENPITEISIIN, PYYDÄ PÄTEVÄLTÄ TERVEYDENHOIDON AMMATTILAISELTA OHJEET TERVEYTEEN LIITTYVÄSTÄ ONGELMASTA TAI ASIASTA, JOTA TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA ESITETTY TIETO KOSKEE. Mitään tällä verkkosivustolla esitettyä ei tule pitää pyyntönä sijoittaa AstraZeneca PLC:n osakkeisiin, talletustodistuksiin tai muihin arvopapereihin tai käydä niillä kauppaa muilla tavoin. Todelliset tulokset ja kehityssuunnat voivat poiketa olennaisesti tällä verkkosivustolla esitetyistä ennusteista, mielipiteistä tai odotuksista, eikä arvopaperien historiallinen tuotto ole tae tulevasta tuotosta.

Meidän vastuumme

Me, Konsernin muut jäsenet (jäljempänä määritellyllä tavalla) ja meihin liittyvät kolmannet osapuolet kiistämme lain sallimissa rajoissa erityisesti seuraavat vastuut:

  • Kaikki ehdot, takuut ja muut edellytykset, joiden saatettaisiin muuten olettaa olevan olemassa säännöksen, käytännön tai tasapuolisuuden vuoksi; ja
  • Kaikki vastuu kaikenlaisista suorista, välillistä tai seurannaisena syntyvistä tappioista tai vahingoista, joita syntyy kenelle tahansa käyttäjälle tämän verkkosivuston, sille linkitettyjen verkkosivustojen tai sille lähetettyjen aineistojen tai niiden käytön, käyttökyvyttömyyden tai käytön tulosten yhteydessä, mukaan lukien rajoituksetta vastuu seuraavista: (i) tulojen tai tuottojen menettäminen, (ii) liiketoiminnan menettäminen, (iii) voittojen tai sopimusten menettäminen, (iv) odotettujen säästöjen menettäminen, (v) tietojen menettäminen, (vi) goodwill-arvon menettäminen, (vii) johto- tai toimistotyöajan menettäminen; ja (viii) kaikenlaiset muut tappiot tai vahingot niiden syntymistavasta riippumatta ja riippumatta siitä, ovatko ne aiheutuneet oikeudenloukkauksen (mukaan lukien varomattomuus), sopimusrikkomuksen tai muun syyn vuoksi, vaikka ne olisivatkin olleet odotettavissa. Tämä ei vaikuta vastuuseemme kuolemasta tai henkilövahingosta silloin, kun sen syynä on meidän huolimattomuutemme, eikä vastuuseemme virheellisen tiedon antamisesta petollisessa mielessä tai olennaiseen asiaan liittyvästä virheellisestä tiedosta eikä muihin vastuisiimme, joita ei sovellettavan lainsäädännön perusteella ole mahdollista sulkea pois. Emme takaa, että tämän verkkosivuston sisältämät toiminnot toimivat jatkuvasti tai virheettömästi, että viat korjataan tai ettei tässä verkkosivustossa tai sen tarjoamiseen käytettävässä palvelimessa ole viruksia tai vikoja.

Immateriaalioikeudet

Tämän verkkosivuston immateriaalioikeuksien, mukaan lukien rajoituksetta kaikki asiakirjat, tiedostot, teksti, kuvat, RSS-syötteet, audiotiedostot, podcastit, videotiedostot, flash-ohjeet, kaaviot, laitteet ja koodi, jotka sisältyvät tähän verkkosivustoon, sekä tämän verkkosivuston yleinen ”tuntuma”, omistaja on AstraZeneca, sen Tytäryhtiöt (jäljempänä määritellyllä tavalla) tai sen ulkopuoliset tarjoajat. Näihin töihin sovelletaan kansainvälistä tekijänoikeuslainsäädäntöä ja -sopimuksia.

Kaikki tällaiset oikeudet pidätetään.

Saat tehdä tästä sivustosta yhden kopion ja tulostaa siitä otteita tai asiakirjoja (lukuun ottamatta kolmannen osapuolen omistamaa sisältöä, joka on merkitty sellaiseksi) omaan ei-kaupalliseen käyttöösi, jos kyseisessä kopiossa tai tulosteessa säilytetään kaikki siihen sisältyvät tekijänoikeutta tai muuta omistusoikeutta koskevat huomautukset ja vastuunrajoitukset. Mitään AstraZenecan nimiä, logoja ja tavaramerkkejä ei saa käyttää tai jäljentää ilman meidän etukäteen antamaamme kirjallista suostumusta.

Edellä erikseen esitettyä lukuun ottamatta kielletään tämän verkkosivuston sisällön osan tai koko sisällön jäljentäminen missään muodossa, mukaan lukien käyttö framing-tekniikalla, luomalla tähän verkkosivustoon ja/tai sen sisältöön perustuvia johdannaistöitä, sen sisällyttäminen muihin verkkosivustoihin, sähköisiin hakujärjestelmiin tai julkaisuihin.

Mitään kaavioita, piirustuksia, valokuvia, video- tai audiojaksoja tai kuvia ei saa käyttää ilman niiden oheen liitettyä tekstiä.

Emme voi taata, että sinulla on oikeus käyttää kolmannen osapuolen omistamaa sisältöä, jota tarjotaan tällä verkkosivustolla, ja sinun on hankittava kyseisen kolmannen osapuolen lupa ennen tällaisen sisällön käyttöä tai lataamista. Tekijänoikeudella suojattua sisältöä ei saa muuttaa, eikä tällaisessa sisällössä mahdollisesti olevaa tekijää tai lähdettä koskevaa ilmoitusta tai tekijänoikeusilmoitusta saa muuttaa ilman asianmukaisten suostumusten saamista etukäteen.

Edellä esitettyä rajoitettua lupaa lukuun ottamatta mitään tämän verkkosivuston sisältöä ei tule tulkita minkään muun oikeuden tai käyttöoikeuden myöntämiseksi.

Kaikki tällä verkkosivustolla mainitut tuotenimet ovat AstraZenecan tai sen Tytäryhtiöiden tavaramerkkejä lukuun ottamatta merkkejä, joiden yhteydessä on maininta siitä, että niiden omistaja on jokin muu yritys ja maininta kaikkien oikeuksien pidättämisestä.

Käyttäjän toimittamien tietojen käyttöoikeus

Jos lähetät aineistoa tällä verkkosivulla käytettäväksi (mukaan lukien rajoituksetta henkilötiedot, tietämys, huomautukset, ideat, kysymykset, tekniikat, abstraktit tai vastaavat), sitoudut seuraaviin asioihin: (i) kyseistä aineistoa ei kohdella luottamuksellisena; (ii) kyseistä aineistoa ei katsota sinun omistamaksesi ja (iii) myönnät siihen meille peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, pysyvän, ei-poissulkevan oikeuden, josta ei makseta rojaltia, käyttää, julkaista, kopioida, muokata, mukauttaa, asettaa julkisesti nähtäväksi ja kääntää kaikkea tällaista aineistoa mihin tahansa tarkoitukseen ilman mitään rajoituksia. Pidätämme oikeuden täysin oman harkintamme mukaan poistaa ilman erillistä ilmoitusta mitä tahansa sellaista aineistoa, jota lähetät tähän verkkosivustoon sisällytettäväksi. Meillä on myös oikeus paljastaa henkilöllisyytesi kolmannelle osapuolelle, joka väittää, että verkkosivustoomme lähettämäsi tai lataamasi aineisto loukkaa sen immateriaalioikeuksia tai yksityisyydensuojaa.

Virukset, hakkerointi ja muut rikkomukset

Et saa käyttää verkkosivustoamme väärin tuomalla sille tietoisesti viruksia, troijalaisia, matoja, loogisia pommeja tai muuta ilkivaltaista tai teknisesti haitallista aineistoa. Et saa yrittää käyttää luvattomasti verkkosivustoamme, sen sijaintipalvelinta tai mitään muuta verkkosivustoomme liittyvää palvelinta, tietokonetta tai tietokantaa. Et saa kohdistaa verkkosivustoomme palvelunestohyökkäystä tai jaettua palvelunestohyökkäystä. Tämän määräyksen rikkominen saattaa olla rikos. Ilmoitamme tällaisista rikkeistä toimivaltaisille viranomaisille ja teemme niiden kanssa yhteistyötä paljastamalla niille henkilöllisyytesi. Oikeutesi käyttää verkkosivustoamme päättyy välittömästi tällaiseen rikkeeseen.

Emme vastaa tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat jaetusta palvelunestohyökkäyksestä, viruksista tai muusta teknisesti haitallisesta aineistosta, joka voi saastuttaa tietokonelaitteesi, tietokoneohjelmasi, tiedot tai muut omistamasi aineistot, kun vahingon syynä on verkkosivustomme käyttö tai se, että lataat itsellesi verkkosivustolle tai siihen linkitetylle verkkosivustolle lähetettyä aineistoa. Hyvän tietokonekäytännön mukaisesti kehotamme sinua tekemään virustarkastuksen kaupallisesti saatavalla, ajantasaisella virustarkastusohjelmistolla kaikelle aineistolle ja/tai sisällölle, jota käytät ja/tai lataat tältä verkkosivustolta.

Kolmannen osapuolen verkkosivustot ja sisältö

Tämä verkkosivusto saattaa sisältää kolmannen osapuolen omistamaa sisältöä (kuten artikkeleita, kuvakirjastoja, tietosyötteitä tai abstrakteja) sekä hypertekstilinkkejä kolmansien osapuolten omistamille verkkosivustoille. Tarjoamme tällaisen kolmannen osapuolen tarjoaman sisällön ja linkit käyttäjillemme osana palvelua. Linkit tarjotaan vain tiedoksi. Emme pysty hallitsemaan mitään kolmansien osapuolten omistamia verkkosivustoja tai sellaista sisältöä, johon viitataan tai jota käytetään tai joka tarjotaan käyttöön tämän verkkosivuston kautta, emmekä sen vuoksi tue, sponsoroi, suosittele tai ota millään muulla tavalla mitään vastuuta kyseisistä kolmannen osapuolen verkkosivustoista tai niiden sisällöstä tai saatavuudesta. Emme erityisesti vastaa mistään väitteistä, joiden mukaan jokin kolmannen osapuolen omistama sisältö (riippumatta siitä, onko se julkaistu tällä vai jollakin muulla verkkosivustolla) loukkaa kenenkään immateriaalioikeuksia, tai vastuuta, joka perustuu tällaisella kolmannen osapuolen verkkosivustolla tai sisällössä esitettyyn tietoon tai mielipiteeseen.

Verkkosivuston muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa tämän verkkosivuston tai tämän oikeudellisen huomautuksen mitä tahansa osaa koska tahansa ilmoittamatta siitä erikseen. Tähän oikeudelliseen huomautukseen tehtävät muutokset tulevat voimaan, kun käytät tätä verkkosivustoa seuraavan kerran. Edellä esitetystä huolimatta meillä ei ole velvollisuutta pitää tätä verkkosivustoa ajantasaisena.

Yhteydenotto

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, katso paikalliset yhteystiedot seuraavista linkeistä:

Ruotsissa http://www.astrazeneca.se/kontakta-oss

Tanskassa http://www.astrazeneca.dk/kontakt/

Suomessa http://www.astrazeneca.fi/astrazeneca/yhteystiedot/

Norjassa http://www.astrazeneca.no/om-oss/kontakt-oss

Viittauksilla ”AstraZenecaan” ja ”Konserniin” tarkoitetaan viittauksia seuraaviin yrityksiin: AstraZeneca (sisältäen seuraavat oikeudelliset yksiköt seuraavissa maissa: AstraZeneca AB Ruotsissa, AstraZeneca A/S Tanskassa, AstraZeneca OY Suomessa ja AstraZeneca AS Norjassa) ja sen Tytäryhtiöt. Näissä Käyttöehdoissa ”Tytäryhtiöillä” tarkoitetaan kaikkia sellaisia yrityksiä tai muita liiketoimintayksikköjä, jotka aika ajoin hallitsevat AstraZenecaa, ovat sen hallinnassa tai sen kanssa yhteisessä hallinnassa, ja tämän määritelmän osalta ”hallinnalla” tarkoitetaan seuraavanlaista suoraa tai välillistä omistusta: (i) vähintään viisikymmentä prosenttia (50 %) kyseisen yhtiön tai muun yksikön äänioikeudesta tai (ii) vähintään viisikymmentä prosenttia (50 %) voitosta tai tuloista, jos kyseessä on muu kuin yhtiömuotoinen liiketoimintayksikkö tai (iii) kumppanuuksien osalta muu vastaava intressi kumppanissa.